Entrevista a les entitats col·laboradores del Dr.TIC

Entrevista entitats col·laboradores del Dr.TIC

Clica damunt la imatge per veure el vídeo

 

Arran de la presentació de Dr.TIC, hem entrevistat a les tres entitats empresarials col·laboradores del projecte (Tria Serveis, PalmaActiva i Cambra de Comerç de Mallorca) perquè donin la seva recomanació TIC a les empreses que vulguin millorar la seva competitivitat. La conexió a Internet, la formació i la factura electrònica són els suggeriments que fan als empresaris i emprenedors per tal de millorar el seu estat tecnològic.

Joan Miquel Mates, gerent de Tria Serveis:

Tria Serveis és una patronal de petites i mitjanes empreses de serveis personals i professionals. La meva recomanació per a les pimes i micropimes és que cerquin la manera de conectar-se. El més important d’avui en dia és no quedar desconectat. Ja sigui per via Wi-Fi o via mòbil, cercau la manera de connectar-vos per Internet i navegau cercant les aplicacions que millor resolguin els vostres problemes.

Joan Carles Lucena, responsable informàtic de la Cambra de Comerç de Mallorca i assessor d’empreses en la seva àrea comercial:

Des de la Cambra de Comerç de Mallorca volem recomanar als empresaris que s’anim a utilitzar la certificació electrònica per facilitar les relacions en les distintes administracions públiques, tant d’àmbit local com central i agilitzar la tramitació a través de la facturació electrònica. La firma digital permet identificar-se a la xarxa de forma segura, firmar documents electrònicament amb total seguretat, tant tècnica com jurídicament, tenint la mateixa validesa que la firma manuscrita. L’agilització de tràmits suposa per suposat un important estalvi en costos de temps i doblers. La Cambra de Comerç de Mallorca forma part d’una entitat certificadora anomenada Camerfirma. És una entitat certificadora de confiança altament reconeguda i des de la Cambra de Comerç vos podem facilitar tota la documentació i la tramitació necessària per obtenir el certificat. És un procés ràpid que obri camins i nombroses avantatges. Per tant, vos animam a utilitzar aquesta eina.

Pedro Ramis, tècnic d’Estudis i Projectes TIC de PalmaActiva:

La meva recomanació per a les empreses en relació a les tecnologies és que facin un bon diagnòstic de les necessitats que tenen i una vegada ho tenguin tot ben identificat, se dirigeixin a serveis com Dr. TIC o els serveis que oferim nosaltres des de PalmaActiva en formació en noves tecnologies. Així, podran incrementar la seva competitivitat a través de l’ús i abús de les TIC, que és el que els permetrà temes com per exemple la internacionalització, fer vendes a través d’Internet i incrementar la seva clientela i la seva capacitat de negoci.

 

Share

Comentaris tancats.