Presentació banc de projectes R+D+i de turisLAB

El proper divendres 20 a les 9.30 es presentarà a les oficines de turisTEC el banc de projetes R+D+i de turisLAB amb la finalitat de promoure la creació de consorcis de cooperació público-privada. En aquesta convocatòria cercam potenciar projectes d’innovació més propers a mercat, facilitant la transferència tecnològica a les empreses, i desplaçant a convocatòries europees els projectes que són més de recerca pura i dura.

S’informarà també dels mecanismes de finançament que el CDTI- Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial posa a disposició de les empreses per finançar aquest tipus de projectes, amb diferents modalitats:

A) Projectes d’R + D + i Individuals:
Beneficiaris: Empreses
Durada del projecte: La durada d’aquests projectes podrà ser de 12 a 36 mesos
Pressupost del projecte: El pressupost mínim finançable és de al voltant dels 240.000 €

B) Projectes de R + D + I en Cooperació Nacional:
Beneficiaris: Es requereix la formalització d’una Agrupació d’Interès Econòmic (AIE) o consorci regit per un acord privat de col · laboració, constituïts com a mínim, per dues empreses autònomes.
Durada del projecte: La durada d’aquests projectes podrà ser de 12 a 36 mesos.
Pressupost del projecte: El pressupost mínim finançable serà de l’ordre de 500.000 €, amb un pressupost mínim per empresa al voltant de 240.000 €.

C) Projectes de R + D + i en cooperació Tecnològica Internacional:
Beneficiaris: Empreses a títol individual o bé una AIE o un consorci constituïts per, com a mínim, dues empreses.
Durada del projecte: La durada d’aquests projectes podrà ser de 12 a 36 mesos.
Pressupost del projecte: El pressupost mínim finançable és de al voltant dels 240.000 €. En el cas de projectes desenvolupats per un consorci o AIE el pressupost mínim del projecte serà de l’ordre de 500.000 €

Share

Comentaris tancats.