Moment de transferència tecnològica i emprenedoria

A continuació, llistam els projectes que turisLAB va presentar al banc de projectes del passat divendres a les oficines de turisTEC, i que varen ser acollits amb gran interés per part de les empreses assistents. Alguns d’ells estan en fase de prototipus bastant avançat, i a punt per ser transferits a l’empresa per a la seva inserció al mercat, com a resultat de projectes de R+D+i de convocatòries públiques:

- Cloud Channel Manager: Desenvolupament d’una plataforma en cloud computing de serveis web per a integració de canals de venda d’hotels (actualització de places i tarifes, i descàrrega de reserves). Basat en l’especificació ChannelManagerService de Caval. En quant al model de negoci, es podria integrar en PMS (Property Management System) o en un aplicatiu web apart.

- Sistema d’entrega i validació de factures per a PYME’s turístiques: Sistema de càrrega i validació de factures entre establiments hotelers i intermediaris basat en Caval. Facilita la generació de factures a partir de la descàrrega de reserves dels canals de venda, i contempla la conversió al format Facturae v3.2 més extensions normalitzades de turisme, i Facturae 4.0 (esborrany UBL). Així mateix proporciona facilitats d’integració amb plataformes de facturació electrònica.

- Optimus, optimització de la distribució hotelera: Sistema integrable d’algorismes d’optimització de la distribució hotelera multicanal per a maximitzar el benefici (revenue managment). El model de negoci es basa en la integració a través de PMS (plug-in) o en mode SaaS (Software as a Service), i el nínxol de mercat és el de petits establiments hotelers i cadenes independents.

- Mashup-TV: Sistema de generació contextualitzada de continguts per a la seva distribució a través de canals turístics de TV digital interactiva en entorns hotelers. Es tracta del prototipus desenvolupat en el marc del projecte del mateix nom desenvolupat a través del programa Avanza I+D entre 2010 i 2011.

- Anàlisi de reputació hotelera: Sistema de generació d’intel.ligència de negoci a partir de l’anàlisi d’opinions sobre establiments hotelers vertides en portals on-line específics (Tripadvisor, Holidaycheck, entre d’altres). Proporciona mecanismes d’anàlisi de l’opinió i prediccions de tendència, i anàlisi de sentiment (valoració qualitativa de textes d’opinió). El model de negoci es basa en la integració a través de PMS (plug-in) o en mode widget (plug-in web).

- OpenProfile-Pro: Sistema d’anàlisi de perfils professionals en xarxes socials amb finalitats diverses, com gestió de recursos humans a empreses turístiques, reclutament, social CRM, tècniques d’anàlisi i representació visual de xarxes i consulta de metadades.

 Podeu consultar la presentació “Banco de proyectos turisLAB” a la pàgina de Slideshare.

Share

Comentaris tancats.