Actualització a HotelBookingService de Caval: nou mètode getRoomingList

S’ha publicat una nova actualització de l’especificació HotelBookingService de Caval. En concret, l’actualització respon a la demanda feta per un grup de tour operadors i channel managers sobre la forma en que s’extreu el llistat de reserves, anomenat rooming list, dels canals de venda. Aquest procés habitualment es fa combinant els mètodes getListOfBookings, que treu un llistat simplificat de reserves (o localitzadors), i getBooking, que permet treure el detall complet de cada reserva recuperada del llistat enviant el localitzador com a paràmetre, ambdós mètodes del servei CommonsBookingService.

Amb la incorporació de nou mètode getRoomingList en el servei HotelBookingService s’obté aquesta informació amb una única trucada de tipus pull al canal de venda. En afegir un nou mètode en l’especificació no generem cap inconvenient o problema de compatibilitat amb els serveis en producció i oferim l’oportunitat d’implantar aquesta crida a qui li interessi, si bé la idea és que amb el temps els dos mètodes de CommonsBookingService quedin deprecats.

També s’han aplicat canvis menors en les especificacions TransferBookingService, DestinationActivitiesService i ChannelManagerService, sota demanda dels usuaris. Tots ells es poden revisar a http://caval.travel.

Share

Comentaris tancats.