El repte de saber comunicar la innovació

El passat 7 de maig vaig poder assistir a la jornada “Comunicar la innovación. Innovar y competir con ciencia” celebrat a Madrid, un esdeveniment que concentrava en un mateix lloc a mitjans de comunicació i a entitats desenvolupadores d’innovació per tal de millorar la comunicació de la innovació que s’està fent actualment a Espanya i així pugui arribar realment a la nostra societat.

En tot moment es va posar en rellevància el paper clau dels mitjans de comunicació que són realment els intermediaris que fan arribar la informació als ciutadans. Si els mitjans no reserven part dels seus espais a notícies d’innovació, llavors és més complicat fer arribar a la societat les iniciatives, projectes i activitats sobre els avanços en matèria d’innovació als ciutadans. Al marge de la possible manca d’interès que tenen les actuals redaccions de diaris en aquestes temàtiques, hem de tenir en compte que els mitjans no es decanten per les nostres notícies potser perquè des de les enitats dedicades a la innovació no estam fent la feina ben feta o no estam fent tot el que està en les nostres mans.

Manuel Campo Vidal durant la jornada Comunicar la Innovación

Manuel Campo Vidal durant la jornada Comunicar la Innovación

Segons la ponència de Manuel Campo Vidal “en España se investiga poco pero todavía se comunica menos de lo que investigamos”. El conegut comunicador i periodista resaltava el fet que “hi ha talent pero no surt als mitjans” a causa de la manca d’espai en les agendes dels periodistes. Per això, recomana ser perseverant i constant en tenir contacte amb els mitjans i poder localitzar aquells periodistes sensibles amb temes relacionats amb la tecnologia i la innovació.

El punt d’inici podria ser la formació i la implantació de bones pràctiques entre els responsables d’innovació que estam en contacte directe amb els desenvolupadors de projectes. Així, si aquest comunicador té la capacitat de traduir els conceptes i els resultats tècnics i científics en missatges clars i concisos que la societat pugui comprendre i pugui veure’n una utilitat, llavors tendrem més possibilitat d’aparèixer als mitjans de comunicació i, com a conseqüència més possibilitats d’arribar a la societat. Si el missatge no arriba als nostres primers receptors (els mitjans de comunicació) i com a conseqüència tampoc als receptors finals (ciutadans), no haurem comunicat amb èxit i la tasca dels nostres tècnics quedarà una vegada més oculta.

Com a consumidors de notícies no només ens interessa estar informats sinó també tenir l’oportunitat d’elegir les temàtiques de notícies que més ens interessen, entre les quals hi pot haver notícies d’innovació, tecnologia, ciència, etc. A partir d’aquí podrem anar construint una opinió pública sobre la innovació, cosa que actualment pareix que només ocorre a mitjans concrets com el Twitter.

La jornada s’estructurà en dues taules rodones, una primera amb ponents procedents del sector de la innovació i una segona amb ponents del sector dels mitjans de comunicació. Els primers exposaren quines són les eines que estan emprant per comunicar i destaquen algunes reflexions com “És necessari connectar amb els aspectes rellevants de la societat per trobar punts en comú”, feta per Santiago Graiño, codirector del Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente de la UC3M. En la segona taula rodona tenguérem l’oportunitat d’escoltar professionals que treballen a mitjans de comunicació especialitzats en innovació, com és el cas de l’agència SINC, la revista Emprendedores, Technology Review, etc. Poder tenir una notícia publicada en alguns d’aquests mitjans significa haver fet una comunicació amb uns paràmetres de bones pràctiques.

La jornada fou organitzada pel Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Alcalá, la Fundación Universidad Autónoma de Madrid, el Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad Rey Juan Carlos y la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid.

Si us interessa ampliar la informació sobre la jornada podeu consultar la crònica-resum de l’esdeveniment, mirar el canal de You Tube Comunicar la innovación on hi ha entrevistes als diferents ponents i els vídeos de les seves ponències i també seguir el foro Comunicar la innovación creat al Twitter (@Com_Innovacion) i Facebook (I Foro Madrid Ciencia&Empresa Comunicar la Innovación) on tots els interessats podem seguir aquelles inquietuts, idees, bones pràctiques, etc. que aporten millores en comunicar la innovació.

Share

Comentaris tancats.