Formació del Kit ANIBAL

Partint de la premissa de que és bàsic que les administracions de Balears coneguin bé els productes del Kit ANIBAL per tal de que puguin implantar-los i emprar-los bé, dins els darrers mesos l’iBit ha impartit els cursos de formació de les aplicacions SISTRA i ROLSAC que fan part del Kit ANIBAL. Aquestes accions formatives s’han portat a terme dins el marc del projecte Oficina Tècnica de l’Administració Electrònica 2012 que te per objectiu el desenvolupament de l’administració electrònica al conjunt de les administracions de les Illes Balears en base a les polítiques que s’estableixen dins el Pla ANIBAL com són: reutilització, interoperabilitat, open source, reducció de l’heterogeneïtat, assessorament i suport.

Amb aquesta formació s’ha fet transferència de coneixement entre les diferents administracions per tal de poder fer una implantació més eficient de l’administració electrònica.

El curs de ROLSAC, gestor de continguts d’informació administrativa, es va impartir en dues edicions. La primera va ser dia 4 de Maig de 2012 amb la participació de 15 persones de 8 entitats diferents. La segona va ser dia 1 de Juny de 2012 amb la participació de 17 persones de 11 entitats diferents.

El curs de SISTRA, plataforma de tramitació i notificació telemàtica que permet la publicació de serveis telemàtics en la seu electrònica d’una administració també es va impartir en dues edicions. La primera va ser dia 26 d’Abril de 2012 amb la participació de 14 persones de 9 entitats diferents i la segona edició va ser dia 14 de Maig de 2012 amb la participació de 15 persones de 8 entitats diferents.

En total han participat 32 tècnics de 18 administracions entre les quals es troben ajuntaments, consells insulars, consorcis i altres empreses.


Els cursos s’han realitzat a la sala de Formació de Bitel ubicada a la primera planta de l’edifici disset del Parc Bit i han estat impartits per na Marilén Gonzàlez, n’Antoni Nadal, i n’Esteve Schouten, consultors del departament d’administració digital de la Fundació iBit.

La documentació que s’ha fet servir per impartir els cursos es troba disponible a les següents adreces:

Les diferents entitats que han participat ens han fet arribar l’opinió de que els cursos els han trobat molt positius per el fet de que es donen a conèixer aquests productes que molts d’ells no coneixien i així poder tenir una idea del que els hi permet fer cada un d’aquests productes.

Des del departament d’administració digital de la Fundació, esta prevista la realització de nous cursos de formació en altres productes del Kit ANIBAL com són HELIUM i REGWEB.

Share

Comentaris tancats.