Sessió del grup tècnic de la CBTIC

El passat divendres dia 6 de juliol es celebrà, al Parc Bit, una nova sessió del grup tècnic de la CBTIC. A aquesta reunió hi assistiren els responsables tècnics, en matèria TIC, del Govern, conjuntament amb  l’OTAE, del Consell de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa, així com el director d’innovació de l’IMI. En aquesta ocasió, l’objectiu fonamental de la sessió va ser exposar, coordinar,  impulsar i promocionar diversos projectes TIC en matèria d’administració electrònica, tan des de la seva vessant tècnica, com de la seva vessant organitzativa, així com preveure les seves possibles implicacions i requeriments a nivell jurídic.

Aquests projectes, que actualment s’estan desenvolupant per part del Govern, a través de la Direcció General de Innovació Desenvolupamen Tecnològic, amb el suport de l’OTAE, tenen per finalitat fonamental, facilitar l’adaptació del conjunt de les administracions de les Illes Balears a la ja coneguda l.11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, així com preveure el compliment del que es defineix a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i les Normes técniques que se’n deriven. A mode de resum, es tractaren els següents aspectes d’administració electrònica:

  • Facilitar la interoperabilitat de dades i documents entre les administracions de les Illes Balears i amb d’altres administracions autonòmiques o estatals.
  • Anticipar i preveure la futura necessitat de custodia i arxivat electrònic de documents des de diferents prismes.
  • Facilitar el tractament electrònic d’expedients.
  • Facilitar l’evolució i l’accés a les eines de programari del kit ANIBAL, que donen solució a les administracions de les Illes Balears en les diverses i complexes necessitats en matèria d’administració electrònica, així com incorporar-ne de noves.

En properes dates està previst que es celebri una sessió del grup polític de la CBTIC on entre d’altres temes, es tractarà de impulsar a nivell polític els requeriments tècnics, organitzatius i jurídics detectats pel grup tècnic.

Share

Comentaris tancats.