Innovació social en l’agenda digital europea per millorar el benestar i la competitivitat

Dia 17 de maig de 2011, José Manuel Durão Barroso, president de la Comissió Europea va fer un discurs sobre com Europa havia de liderar la innovació social.

En aquest discurs el president exposava que es tracta d’aprofitar la creativitat de les organitzacions benèfiques, associacions i empresaris socials per trobar noves formes de detectar les necessitats socials urgents, que no són adequadament satisfetes pel mercat o el sector públic i afecten a grups vulnerables de la societat.

Logo agenda digital europea

Agenda Digital per Europa 2010-2020

Afegia que la innovació social també és una oportunitat per generar noves solucions, per connectar ciutadans i promoure una millor qualitat de vida. La innovació ha d’estar al centre de l’economia social de mercat i contribuir també a que aquesta economia sigui més competitiva.

El concepte d’”innovació social” ha esdevingut de tal importància per la Comissió Europea que s’estan començant a donar passes per definir les polítiques per estimular la innovació social digital en el marc de l’Agenda Digital per a Europa. De fet, aquest és un dels principals objectius del contracte d’un estudi sobre projectes d’innovació social a l’agenda digital (SMART 2012/0049).

En el document d’especificacions tècniques s’assenyala que l’objectiu general d’aquest estudi és analitzar els impactes específics i de valor afegit dels enfocaments de la Innovació Social Digital, per tal d’identificar possibles obstacles i, finalment, ajudar a la Direcció General CONNECT a la definició de polítiques i mesures adequades, estimulant la innovació social digital en el marc de l’Agenda Digital per a Europa.

També hi ha una sèrie de referències per aprofundir en el concepte d’”innovació social”:

  • Recerca sobre plataformes de consciència col·lectiva per a la sostenibilitat i innovació social
  • Iniciatives de la DG d’empresa i indústria sobre innovació social a Europa
  • Webs de la Comissió Europea sobre negocis socials
  • Informe de la OECD sobre la creació de llocs de feina a través de l’emprenedoria social i l’economia social.

A aquesta oferta (SMART 2012/0049) s’hi poden presentar fins dia 10 d’agost, de forma individual, amb subcontractacions o amb socis. A la xarxa social Linkedin hi ha una recerca de socis per a presentar-s’hi en el grup EU Projects Partner Search.

Mentre i abans que aquest contracte s’acabi, s’espera que a l’octubre la Comissió Europea presenti el plans i accions de l’Agenda Digital Europea arrel d’una assamblea que es va celebrar el juny del 2012 i que va comptar amb la participació oberta a través d’una plataforma online per a preparar-la. Les dades de les contribucions es poden descarregar lliurament.

Share

Comentaris tancats.