Treballadors i professionals: ara, un poc més mòbils

Logotip del projecte "+MÒBIL"

Qui no té un telèfon mòbil en les seves mans avui dia? I qui no fa ús d’eines tals com clients de correu electrònic o gestors de tasques en el seu lloc de feina? La resposta negativa a aquestes qüestions és quasi impensable en els temps que corren per a usuaris com qualsevol de nosaltres que, cada vegada més, manipulem telèfons intel·ligents o smartphones en el dia a dia personal i professional. I en aquest segon àmbit, el professional, és en el que ens centrem en el projecte +MÒBIL. En qui, què, com, quan, a on i per a què els treballadors de PIMEs i autònoms fan o podrien fer ús de les eines i aplicacions mòbils que es troben al seu abast per a la gestió del negoci.

Aquesta feina és interessant i alhora complexa. Múltiples fabricants de terminals, gran quantitat de sistemes operatius, constants actualitzacions de programari, creixement vertiginós del nombre d’aplicacions en les principals tendes d’aplicacions mòbils (Markets i Stores), etc. Sens dubte, la radiografia del sector de les tecnologies de mobilitat és la d’un mercat fragmentat i en constant canvi.

Amb aquest context ben present, què és el que hem fet fins ara? Doncs en els darrers mesos hem assistit a alguns esdeveniments empresarials de caire regional (Dia d’Internet, InnovEm 2010Dia de l’Emprenedor) en els que s’ha fet una primera presa de contacte amb treballadors i professionals de les Illes. S’han detectat eines i aplicacions que utilitzen o podrien utilitzar per a fer més eficient la gestió diària del seu negoci.

Amb aquest primer anàlisi, s’ha detectat la necessitat d’aglutinar la informació sobre aquestes eines i aplicacions en un web a mode de filtre social. El web, actualment en producció, permetrà de primera mà a aquests treballadors i professionals publicar, comentar, valorar i compartir notícies relacionades amb l’ús del telèfon mòbil en l’àmbit empresarial. Entrades sobre eines per a la gestió professional o reviews sobre aplicacions mòbils són alguns exemples de continguts que seran visibles a través d’aquest web. La seva posada en marxa, prevista abans de finals d’aquest any.

Share

1 comment to Treballadors i professionals: ara, un poc més mòbils