Una agenda digital per a Espanya

En el marc de l’Agenda Digital per Europa, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques lideren la redacció d’una Agenda Digital per Espanya, amb l’objectiu de que aquesta, estableixi una estratègia clara per a la consecució de les fites plasmades a l’Agenda Digital per Europa. Per això, s’han agafat com a punt de partida, els indicadors disponibles en matèria de Societat de la Informació a Espanya. I així, s’han decidit els eixos principals d’actuació:

  1. Fomentar el desplegament de xarxes i serveis per a garantir la connectivitat digital.
  2. Desenvolupar l’economia digital pel creixement, la competitivitat i la internacionalització de l’empresa espanyola.
  3. Millorar la e-Administració i adoptar solucions digitals per a una prestació eficient dels serveis públics.
  4. Reforçar la confiança en l’àmbit digital.
  5. Impulsar el sistema I+D+i en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
  6. Promoure la inclusió i l’alfabetització digital i la formació de nous professionals TIC.

L’anàlisi de l’Agenda ens proporciona un full de ruta dels indicadors a millorar no només a Espanya sinó també a la nostra Comunitat. L’amidament posterior dels indicadors que ara conformen la fotografia de l’estat de maduresa d’aquest país, ens desvelarà si s’ha aconseguit donar solució a les mancances detectades.

Aquest és l’Scoreboard que ens marca els objectius a aconseguir pel 2015 l’Agenda Digital per Europa:

 

 

Respecte d’aquests indicadors, anem a veure la situació de les Illes Balears d’alguns d’ells, ja que no es disposa de dades de tots:

 

Pegant una ullada a la taula, podem dir que no estam gens malament pel que fa a aquests indicadors. S’ha de fer feina per fomentar la confiança dels usuaris i de les empreses a l’hora de realitzar compres i vendes a Internet i s’ha de fer feina també amb aquest 24% de persones que no s’han connectat encara a la Xarxa. Pel que fa a les compres, de fet, els ciutadans de les Illes Balears, acostumam a ser sempre dels que més compram, així i tot, encara ens manquen 10 punts percentuals per arribar al 50% que ens proposa Europa pel 2015.

Els eixos en que es centra l’Agenda espanyola i les metes que proposa Europa són només una guia per saber per on hem de trepitjar més fort, però ben segur que ens serviran a l’hora de prendre decisions i d’encaminar actuacions futures.

Share

Comentaris tancats.