El Govern mostra el seu interès en mantenir oberts els 10 telecentres d’Eivissa

El Director General de Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antonio Mateos, el Vicepresident de la Fundació iBit i els regidors dels ajuntaments d’Eivissa que tenen un telecentre de la XarxaBit s’han reunit per garantir la viabilitat del màxim nombre de PuntBit a l’illa.

Actualment Eivissa compta amb 10 telecentres ubicats a diferents indrets de l’illa i amb aquesta reunió el Govern de les Illes Balears ha mostrat la seva voluntat de mantenir-los oberts o en el seu defecte reubicar-los.

Els repressentants dels ajuntaments de Sant Josep, Santa Eulària, Sant Antoni i Eivissa també han mostrat el seu interès en mantenir els seus telecentres oberts, ja sigui mitjaçant la renovació dels convenis de col·laboració amb la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic o la seva reubicació.

En el cas de Santa Eulària el municipi disposa de quatre telecentres, Jesús, Santa Gertrudis, Puig den Valls i Sant Carles. A Sant Josep, el telecentre es situa a Cala de Bou, a Sant Antoni a Santa Mateu i Santa Agnès de Corona i a Eivissa es compta amb els telecentres de Figueretes i Eivissa Crea.

La Xarxa de Telecentres de les Illes Balears (XarxaBit), que actualment compta amb 16 telecentres distribuits a la nostra comunitat, es constituí l’any 2010 amb l’objectiu de facilitar l’accés públic a Internet a la ciutadania, afavorint la democratització d’accés als serveis que proporciona la Societat de la Informació. Des de llavors, s’han anat signant diferents convenis de col·laboració entre la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic i les diferents entitats locals implicades amb l’objectiu de garantir el manteniment i dinamització dels telecentres.

La col·laboració del Govern es basa en aportar servei tècnic i de reposició de l’equipament informàtic del telecentre, suport als dinamitzadors encarregats de tutoritzar les persones usuàries i donar accés a la plataforma digital per a tots els usuaris del telecentre amb continguts formatius, col·laboratius i socials que fomentin la trobada d’usuaris de totes les Illes Balears.

Al mateix temps els ajuntaments vetllen per garantir el subministrament dels serveis bàsics i tenir les infraestructures en les condicions bàsiques per poder obrir al públic i fer-les accessibles per a persones amb discapacitat. A més a més, és responsabilitat dels consistoris la contractació del personal dinamitzador del telecentre.

 

Share

Comentaris tancats.