Horizon 2020: cap a un nou Programa de Recerca i Innovació Europeu

 

El passat 10 de desembre vaig assisstir a la UIB a la xerrada informativa sobre el programa Horizon 2020.

La rectora de la UIB, Montserrat Casas, remarcà la necessitat de “pensar en Europa com a una oportunitat”, sobretot en aquests temps de retallades en la inversió de l’R+D, que dificulten més la tasca dels investigadors.

A continuació, Teresa Riera, membre del Parlament Europeu i ponent del Programa H2020, ens explicà les principals fites i dades a tenir en compte pels futurs projectes d’R+D+I: Una de les principals novetats és que per primer cop en un sol programa europeu s’uneixen R+D, i Innovació. Així, ja no es parlarà més de “Programes Marc”, sinó que tot s’inclou dins Horizon 2020, composat per l’antic 7è Programa Marc, el Programa Marc de Competitivitat i Innovació (CIP) i el nou EIT (European Institute of Innovation).

En aquests moments s’estan negociant els presuposts pel 2014-2020 de la UE, en els quals l’apartat d’R+D està previst que sigui l’únic que no disminueixi, essent la tercera política comunitària en volum econòmic, encara que no es sap encara quina xifra final s’aprovarà per part del Consell (entre 100.000 i 80.000 M€). Aquestes negociacions podrien concloure, si tot va bé, al juny de 2013, aprofitant la presidència irlandesa de la UE i la seva bona predisposició en matèria d’R+D.Si es vol crear ocupació per sortir de la crisi, s’ha de ser més competitius en ciència i innovació, per la qual cosa les retallades no haurien d’afectar aquestes partides. Ja ho deia l’Estratègia de Lisboa i també les recomanacions de l’OCDE, i el Consell Europeu de març de 2012 també ho reconeix. Per això l’objectiu fixat a l’Estretègia Europa 2020 és assolir el 3% del PIB europeu destinat a R+D.

El Programa Horizon 2020 s’estructura en 3 parts: Ciència excel·lent; Indústries Competitives; Una millor Societat.

1. Ciència excel·lent:

 • Cal reforçar la formació mitjançant la mobilitat
 • Crear infraestructes excel·lents de recerca
 • Utilitzar millor tot el potencial de recerca de la UE: Incidir sobre el capital humà i connectar els experts, que sempre eren els mateixos que obtenien finançament del 7èPM, amb els petits grups que no hi arribaven.
 • Simplificar procediments administratius.
 • Novetat: Potenciar el diàleg societat-ciència ( promoure vocació científica entre els joves).

Per aconseguir-ho es compta amb els següents instruments:

-Consell Europeu de Recerca (ERC), concedeix beques, perspectiva bottom-up (són els científics que marquen les temàtiques).

-Tecnologies Futures Emergents (FET): Afavorir la recerca col·laborativa. Modalitats: Open/Proactive/Flasghips. Alt risc. Gran potencial d’impacte tecnològic i social.

-Accions Marie Curie: Reforçar la formació mitjançant la mobilitat i aconseguir que es quedin a Europa i atreure investigadors de fora.

-Recursos humans: Per complir els objectius 2020, la UE necessitaria 1 milió més d’investigadors. D’on? Dels joves, les dones i atreure investigados de fora. Crear un mercat únic d’investigadors.

-Infraestructes de recerca.

-Ampliar l’excel·lència i la participació (WEP): Connectar centres emergents d’excel·lència amb els consolidats.

També cal aconseguir sinèrgies amb les polítiques de cohesió: Smart specialization: planificar de manera conjunta Fons Estructurals amb Programa Marc per què siguin més compatibles.

2. Indústries competitives: cap a un lideratge industrial:

 • Tecnologies en què cal ser competitius (nanotecnologies, biotecnologia, cotxe elèctric…).
 • Més accés al finançament de risc (a través del Banc Europeu Inversions i del Programa Marc).
 • Més PIMES innovadores: cal arribar al mercat després de la recerca, atravessar “la vall de la mort”.

Instruments financers:

-Instruments de deute per l’R+D+I: Finançament de Risc Compartit per augmentar la cohesió, els crèdits i les garanties (BEI i Fons Europeu d’Inversions).

-Instruments de capital per l’R+D+I: Inversions en les fases inicials i de creixement de la propietat intel·lectual; Venture capital; Business angels.

-Fomentar la innovació a les PIMES per ser més competitius: Projectes col·laboratius/EUREKA/EUROSTARS/Instruments per les PIMES

Els nous reglaments dels Fons Estructurals ja preveuen incidir més en la part de transferència del coneixement, i reforçar l’R+D+I n’és una de les prioritats.

3. Reptes socials: Temes prioritaris:

 • Salut, canvi demogràfic.
 • Seguretat alimentària.
 • Energia segura/neta.
 • Transport intel·ligent.
 • Eficiència de recursos i canvi climàtic.
 • El Parlament hi va afegir 2 apartats més, no contemplats per la Comissió, que són:
 • Entendre les societats europees i els canvis socials: En aquest sentit, es vol impulsar el diàleg entre ciència i societat,
 • Seguretat i protecció de la llibertat.

En resum, els objectius d’Horizon 2020 són: reforçar el sistema d’R+D+I europeu i augmentar els recursos humans dedicats a l’R+D+I, a més d’ampliar l’excel·lència.

A l‘àrea de cibersocietat ens interessa estar al dia dels avenços tecnològics gràcies a l’aplicació de la ciència i la innovació per analitzar quins canvis socials poden provocar i s’estan ja produint. Però totes aquestes innovacions requereixen períodes de sensibilització envers la societat per a la seva adopció. També estam a l’aguait per veure quins temes d’e-skills i alfabetització digital requereixen els usos d’aquestes innovacions per a fomentar-les i poder treballar així en paliar noves bretxes digitals que puguin sorgir.

 

 

 

 

Share

Comentaris tancats.