Els smartphones incrementen l’ús de les xarxes socials.

L’ús de les xarxes socials, en comptes d’estancar-se, segueix augmentant i l’ús dels smartphones juga un paper important en aquest increment. Segons les dades de l’INE 2012, a les Illes Balears gairebé 6 de cada 10 usuaris han utilitzat, durant els darrers 3 mesos, les xarxes socials per motius particulars i dels usuaris de smartphones, un 67,5% ha utilitzat les xarxes socials des dels seus dispositius.

IAB Spain , per la seva banda, ha publicat el quart estudi sobre xarxes socials, IV Estudio anual redes sociales, i tot i que no hi ha dades per Balears, l’anàlisi dóna molta informació sobre les tendències actuals en aquest camp. El 66% dels usuaris utilitza les xarxes socials per enviar missatges públics o privats, també el 66% per revisar l’activitat dels seus contactes (fotos, vídeos, notícies, …), el 53% per vídeos i música, el 51% per xatejar, el 43% per pujar contingut i el 39% per comentar l’actualitat. Crida l’atenció que el 31% dels usuaris utilitzin les xarxes socials per seguir marques comercials o per fer-se fans de les mateixes. El 81% ho fa amb la intenció de cercar promocions i ofertes de feina i el 64% admet que són marques que ja els hi agradaven prèviament. El tema del comerç electrònic a les xarxes socials, diu l’estudi, encara és un mercat a conquerir, ja que només un 14% de les persones enquestades ha comprat alguna vegada a través d’elles; d’aquestes, el 74% ho han fet a Facebook.

La xarxa social més utilitzada és Facebook, seguida de Youtube i Twitter:

 

 

 

 

 

 

Però les xarxes que més han crescut, respecte el 2011, han estat LinkedIn (del 12% al 18%), Google+ (del 20% al 29%) i Twitter (del 34% al 46%). En canvi d’altres han patit un retrocés, com MySpace que passa de l’11% al 9%, Flickr del 18% al 6% i Badoo que es manté amb un 12% d’usuaris.

Però tornant a les dades de la nostra Comunitat, la xifra d’usuaris ha crescut 20 punts en 2 anys; les dades de l’estudi Les TIC i els ciutadans de l’OBSI, del 2010, ens diuen que aquest any, un 39,2% d’usuaris d’Internet de Balears participaven a xarxes socials. Aquest estudi ens dóna xifres per illa, essent Eivissa amb un 47,2% l’illa amb major ús de xarxes socials. En relació al sexe de l’individu, la partició de les dones és més alta a totes les illes, tot i que a Menorca només els separa 1 punt percentual. I per edats, veiem que la participació a xarxes socials decreix a mesura que augmenta l’edat de la persona adulta, mentre el 58,4% dels adults d’entre 16 i 35 anys participa en alguna xarxa social, només ho fa 1 de cada 8 adults de més de 50 anys.

Seria interessant contrastar, ja que parlem d’un moment de maduresa de les xarxes socials, el nivell de privacitat dels usuaris de xarxes socials i la informació que hi comparteixen, però no tenim dades actuals per Balears referents a aquest tema. Les dades del 2010 reflecteixen que aquest any, de cada 10 usuaris, 9 compartien fotos a les xarxes socials, 8 compartien textos, 7,1 l’adreça electrònica, 6 l’estat civil i vídeos, 3,4 el número de telèfon mòbil i gairebé 2 l’adreça postal.

Caldrà veure com evoluciona l’ús de les xarxes socials, ja que l’assalt dels smartphones ha provocat canvis en l’evolució de la penetració d’aquestes. Estarem atents.

Podeu consultar l’Obsímetre complet aquí.

 

Share

Comentaris tancats.