Les TIC aplicades al Turisme

El departament de turisme de la Fundació IBIT té per objectiu el desenvolupament de projectes R+D+i en TIC aplicats al sector turístic, posant en valor per a les empreses de tecnologia aplicada a l’àmbit turístic l’experiència i coneixements adquirits al llarg de 10 anys d’existència.

A la imatge anterior tenim d’esquerra a dreta a Juan Sebastián González, Esteve Lladó (coordinador del departament de turisme), Oscar Moyà, Martí Siquier, Tomeu Llompart i Elena Aguado; treballadors de l’iBit i membres del departament de Turisme. El seus principals objectius del departament son:

  • Promoure el desenvolupament de projectes de R+D+i de concurrència competitiva en consorci, a través de convocatòries de nivell regional, nacional, o europeu.

  • Desenvolupar activitats de R+D+i basades en TIC per augmentar l’efecte incentivador de les empreses envers la innovació tecnològica aplicada al turisme.

  • Col.laborar amb grups de recerca de la UIB per traspassar els resultats de la recerca de l’àmbit acadèmic al sector de les empreses TIC, a través de la incorporació de becaris i perfils investigadors en els projectes de TurisLAB. Aquesta activitat obri una porta d’entrada al mercat laboral als investigadors, els quals poden portar la R+D+i a les empreses que participen en els projectes de TurisLAB.

  • Materialitzar la transferència de coneixement i know-how adquirits com a resultat dels projectes a les empreses, a través d’activitats formatives, publicació i difusió de treballs, i alliberament de prototipus tecnològics.

Les principals linies de recerca en les que fa feina el departament de turisme de la fundació IBIT son:

  • La ‘interoperabilitat‘ a nivell d’aplicació entre els diferents actors de la cadena de valor del sector turístic, i entre solucions d’empreses TIC.

  • El desenvolupament del paradigma “Internet de Serveis”, i d’arquitectures orientades a Serveis Web (en anglès, SOA – Service Oriented Architecture).

  • El foment de la Web Semàntica i l’ús d’ontologies en l’àmbit turístic, orientats a promoure la reutilització de dades en múltiples entorns i dispositius, i basat en estàndards W3C.

  • El desenvolupament de mètodes numèrics per l’anàlisi de dades i l’extracció de nou coneixement per prendre decisions en l’àmbit turístic i mediambiental.

Share

Comentaris tancats.