Avís Legal

1.- Informació de la web
D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informam als usuaris i visitants d’aquesta web que:
– El propietari del lloc web és: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (en endavant Fundación Bit).
– Dades del registre: Inscripció formalitzada en el Registre Únic de Fundacions el 15 d’octubre de 2012 per mitjà de resolució de la directora general de Relacions Institucionals i de Acció Exterior.
– Direcció: ParcBit, Ctra. Valldemossa, Km. 7,4, C/ Laura Bassy, s/n, Centre Empresarial Son Espanyol – CP: 07121 (Palma de Mallorca – Illes Balears)
– Telèfon: 971784730
– Fax: 971784636
– Adreça de correu electrònic: info@ibit.org

2.- Descripció del servei
La Fundació Bit ofereix, i pot oferir, certs continguts descrits amb més detall a la web. Aquests continguts inclouran qualsevol material mostrat o transmès al lloc web, com per exemple: text, informació, dades gràfiques, articles de notícies, fotografies, imatges, il·lustracions, software, àudio clips o videoclips.
La Fundació Bit pot modificar aquestes serveis i les seves característiques de considerar-ho necessari.

3.- Acceptació de les condicions
Per a la utilització del lloc web o algun dels seus continguts accepta aquests termes i condicions. Per exemple, quan realitzi un comentari a una entrada.

4.- Limitació de responsabilitat
Reconeix que la Fundació Bit no té control ni obligació de prendre qualsevol acció en relació a: 1) quins efectes li pot produir el contingut de la web; 2) com pot interpretar o fer servir aquest contingut; 3) quines accions pot prendre com a resultat d’haver estat exposat al contingut.
La Fundació Bit no serà responsable de l’exactitud, compliment de copyright, legalitat, disponibilitat o decència del material disponible a espais de tercers i accedit mitjançant el nostre contingut o lloc web.

5.- Propietat Intel·lectual
El contingut del lloc web de la Fundació BIT està protegit per la llicència Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Per veure una còpia d’aquesta llicència, pot visitar http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ o enviar una carta a Creative Commons 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
Per tant, és lliure de:
– Copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra.
– Fer-ne obres derivades.
Amb les condicions següents:
– Reconeixement: Ha de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o qui emet la llicència. Més informació a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Excepcions a aquesta protecció general:
A) – Les publicacions “Ibitàcoles”. Aquestes obres es troben protegides per una llicència Reconeixement – No comercial – Compartir sota la mateixa llicència 3.0 Espanya de Creative Commons. Per veure una còpia d’aquesta llicència pot visitar la pàgina web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ o enviar una carta a Creative Commons 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
Sobre el contingut protegit sota aquesta llicència és lliure de:
– Copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra
– Fer-ne obres derivades
Amb les següents condicions:
– Reconeixement: Ha de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o qui emet la llicència
– No comercial: No pot utilitzar aquesta obra per finalitats comercials
– Compartir sota la mateixa llicència: Si altera o transforma l’obra, o genera una obra derivada, tan sols la pot distribuir sota una llicència idèntica a aquesta.
B) El contingut de tercers que pugui trobar enllaçat al lloc web es regula pels termes i condicions establerts pel seus respectius autors, per tant cap de les dues llicències indicades anteriorment són aplicables.
En tot cas, podrà protegir-se el contingut de la pàgina web mitjançant altres llicències específiques que s’indicaran expressament. Conseqüentment, en el cas de que existeixin llicències específiques, aquestes hauran d’aplicar-se amb prioritat sobre la llicència general en tant que delimiten i detallen de forma més concreta els usos que es poden derivar del seu contingut.

6.- Política de Privacitat
Quan està navegant per Internet proporciona automàticament al servidor d’aquesta web la següent informació: La seva IP (identificador únic que utilitza per a la transmissió de paquets d’informació entre els ordenadors connectats a Internet), la data, l’hora d’accés, l’enllaç que l’ha fet arribar a aquesta pàgina, el seu sistema operatiu i el navegador que fa servir.
Per altra banda, les “cookies” d’aquesta pàgina web (identificadors alfanumèrics que es transfereixen al disc dur del teu ordinador), només s’utilitzen per conèixer el navegador que fa servir i el nombre de gent que visita les nostres pàgines. En cap cas les “cookies” d’aquesta pàgina recullen informació personal i tampoc combinen la informació recollida amb altres dades per a identificar-lo a vosté o a les seves dades personals.
Si bé recomanam deixar les “cookies” activades per utilitzar les funcions més interessants de la nostra web, des dels menús “Ajuda” o “Eines” del seu navegador pot gestionar l’acceptació o no de les mateixes.
Igualment, per a la prestació d’alguns serveis o l’ús per part seva d’algunes funcionalitats del lloc web, és possible que requerim la seva adreça de correu electrònic.
Cap d’aquesta informació és recollida per la Fundació Bit amb la intenció de conèixer detalls sobre el titular de la connexió a Internet, exceptuant els casos legalment establerts. Aquestes dades únicament seran utilitzades per al control i la realització automàtica d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas cedides o proporcionades a tercers.
Aquestes dades són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen al corresponent fitxer la titularitat del qual correspon a la Fundació Bit, que consta inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
La Fundació Bit es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb allò establert en el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com qualsevol altre legislació aplicable.
El destinatari d’aquesta informació serà la Fundació Bit: ParcBit, Ctra. Valldemossa, Km. 7,4, C/ Laura Bassy, s/n, Centre Empresarial Son Espanyol – CP: 07121 (Palma de Mallorca – Illes Balears).
De conformitat amb l’article 5.1 d) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podrà exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com el de revocació de consentiment per a la cessió de les seves dades, mitjançant:
A) Adreça electrònica: info@ibit.org
B) Enviament postal a Fundació Bit, ParcBit, Ctra. Valldemossa, Km. 7,4, C/ Laura Bassy, s/n, Centre Empresarial Son Espanyol – CP: 07121 (Palma de Mallorca – Islas Baleares)
Ja faci servir una fórmula o l’altre per exercir els seus drets, haurà d’utilitzar el formulari corresponent al dret que vulgui exercir i que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades posa a disposició del públic, complimentar-lo degudament i acompanyar-lo de fotocòpia del DNI de l’interessat o afectat.

7.- Condicions d’ús
Com usuari d’aquest lloc web et compromets a no disposar dels nostres continguts amb un propòsit il·legal o prohibit per aquestes Condicions d’ús o l’ordenament jurídic espanyol.
A mode d’exemple, i no d’enumeració tancada, accepta NO fer servir el nostre lloc web i els seus continguts:
1) Per qualsevol propòsit il·legal o no autoritzat;
2) Per crear o enviar correu electrònic no desitjat (spam) a la Fundació Bit o qualsevol altra pàgina o adreça de correu electrònic del lloc web;
3) Per interferir en el correcte funcionament del lloc o qualsevol de les activitats que en ell es desenvolupin i/o evitar qualsevol mesura que es pugui fer servir per prevenir o restringir l’accés a la web;
La Fundació BIT pot posar fi o suspendre qualsevol o tots els serveis si es vulnera algun dels termes de les Condicions d’ús.

8.- Modificació de les Condicions
La Fundació Bit es reserva el dret a modificar els termes d’aquest Avís Legal en qualsevol moment. Qualsevol modificació substancial (aquelles que afectin els punts 3 a 7, ambdós inclosos) serà notificada per la Fundació Bit mitjançant correu electrònic, la secció notícies o mecanisme similar. L’ús del nostre lloc web o algun dels seus continguts significarà l’acceptació dels termes modificats.

Share