Pla de beques a la Fundació iBit

La Fundació iBit pràcticament des dels seus inicis ha col·laborat activament amb la Fundació Universitat Empresa en el desenvolupament de programes de cooperació educativa a través del qual els estudiants de la Universitat de les Illes Balears poden accedir al coneixement de les tècniques i metodologia de l’entitat com a complement pràctic de la seva formació teorica. Aquest tipus de convenis està regulat pel Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny.

Per als estudiants suposa una estupenda oportunitat de realitzar el projecte fi de carrera enfocat a les actuacions i projectes que es porten a terme en la Fundació, amb la possibilitat d’aportar noves idees que es poden incorporar al desenvolupament dels mateixos. Continua llegint ‘Pla de beques a la Fundació iBit’

Share