El phpList com a eina per al nostre Butlletí l’iBit al dia

Recentment des de l’iBit ens hem trobat amb la necessitat de crear un butlletí de notícies (o newsletter) per tal de difondre tota la informació cap als nostres contactes. Així, amb un simple correu informam dels nostres principals actes, notícies, informacions, … de forma senzilla i còmode per l’usuari, el qual es pot apuntar o modificar les seves dades personalment des del següent enllaç. L’anterior sistema necessitava de canvis i innovacions, i per tant era necessari cercar noves eines. A partir de les necessitats i requeriments detectats, i avaluant les diferents possibilitats, ens acabàrem per decidir per l’aplicació phpList.

 

Continua llegint ‘El phpList com a eina per al nostre Butlletí l’iBit al dia’

Share

Barreres del software lliure

Barrera

Obra davall llicència Creative Commons.

En un anterior post hem vist que el software lliure creix, les empreses cada vegada l’utilitzen més en els seus sistemes d’informació. I també hem xerrat dels principals beneficis que aporta el software lliure per a les empreses.

Amb aquest post ens arriscarem a reflexionar damunt les barreres que troba el software lliure. La qüestió és senzilla. Si el software lliure creix i és beneficiós, perquè encara conviu amb el model del software propietari?

Una primera resposta ens podria dur a pensar que les empreses i les persones sempre són reticents als canvis. I ja que està acceptat el model de software propietari de llicències és difícil fer-ho canviar. Si funciona i dóna beneficis per a que canviar. Recordar que els proveïdors de software persegueixen la venta d’aplicacions amb llicència ja que d’aquesta manera capturen el client de per vida. El client si vol utilitzar o modificar el software sempre tindrà que treballar amb el mateix proveïdor ja que la llicència ho determina. I no és qüestió de que les empreses vagin de corsaris per la vida …

Continua llegint ‘Barreres del software lliure’

Share

Model de negoci del software lliure.

Com fan negoci les empreses de software lliure? de que viuen?

Actualment hi ha diferents models de negoci per les empreses del sector del codi lliure. Alguns d’ells han demostrat que són força rentables i d’altres estan començant el seu camí. Les empreses normalment conviuen amb més d’un model a la vegada per tal de satisfer les demandes dels clients i no perdre oportunitats de negoci.

Així, una possible classificació els divideix en cinc grans grups.

icono dolarEl primer de tot és el de subscripcions de productes basats en serveis. En aquest model el client paga per obtenir una sèrie de serveis. Per exemple: pel suport, pel manteniment, etc. Amb aquesta fórmula el client es subscriu i rep les millores de les aplicacions, els parxes, el suport per la seva instal·lació, utilització, configuració, etc. Un clar exemple d’aquest tipus és Alfresco, en que la subscripció a la seva versió enterprise fa que el client pugui rebre tot el necessari per a la seva posada en marxa.

Un segon model el trobam a les empreses que ofereixen un servei de valor afegit. La base d’aquest model és el know how especialitzat que han adquirit treballant amb diverses aplicacions lliures. Aquests coneixements i habilitats possibiliten que puguin realitzar consultories, formacions, integracions i modificacions d’aquestes aplicacions per adaptar-les a les necessitats dels clients. Comercialitzen els seus coneixements experts i específics de tecnologies i softwares de fonts obertes. IN2 per exemple ofereix aquest servei en diversos productes del seu porfoli.

Continua llegint ‘Model de negoci del software lliure.’

Share