El repte de saber comunicar la innovació

El passat 7 de maig vaig poder assistir a la jornada “Comunicar la innovación. Innovar y competir con ciencia” celebrat a Madrid, un esdeveniment que concentrava en un mateix lloc a mitjans de comunicació i a entitats desenvolupadores d’innovació per tal de millorar la comunicació de la innovació que s’està fent actualment a Espanya i així pugui arribar realment a la nostra societat.

En tot moment es va posar en rellevància el paper clau dels mitjans de comunicació que són realment els intermediaris que fan arribar la informació als ciutadans. Si els mitjans no reserven part dels seus espais a notícies d’innovació, llavors és més complicat fer arribar a la societat les iniciatives, projectes i activitats sobre els avanços en matèria d’innovació als ciutadans. Al marge de la possible manca d’interès que tenen les actuals redaccions de diaris en aquestes temàtiques, hem de tenir en compte que els mitjans no es decanten per les nostres notícies potser perquè des de les enitats dedicades a la innovació no estam fent la feina ben feta o no estam fent tot el que està en les nostres mans. Continua llegint ‘El repte de saber comunicar la innovació’

Share

Avui celebram una fita: els 1000 followers. Gràcies!

Avui hem assolit una fita important dins el transcurs de la Fundació iBit: 1.000 seguidors al Twitter.

Mosaic 1.000 seguidors Twitter. Vos podeu trobar?

Vos podeu trobar?

En primer lloc vos volem donar les GRÀCIES mitjançant aquesta entrada i a més vos feim aquest petit homenatge: un mosaic divertit compost pels avatars dels 1.000 seguidors. Vos podeu trobar?

A més a més, volem fer mencions especials als followers @urbancampredo @turistec @pedroramis @EstabloPegaso @IT2B i @perejoanoliver, entre d’altres, els quals ens ajuden a difondre el nostre contingut ja sigui mitjançant mencions, retweets o els diaris en línia de paper.li. Però no volem deixar de banda als usuaris que ens influeixen a nosaltres com és @red.es @cenatic @ontsi @iBalears, organismes importants a l’hora de difondre articles o estudis relacionats amb la tecnologia i la Societat de la Informació. Continua llegint ‘Avui celebram una fita: els 1000 followers. Gràcies!’

Share

Per què enviam el butlletí L'iBit al dia?

Des del mes d’octubre d’aquest any la Fundació iBit elabora i envia mensualment el butlletí de notícies “L’iBit al dia”. Es tracta d’una eina de comunicació que consideram molt útil per què suposa un fluxe de trànsit cap al nostre blog i la web i la possibilitat d’augmentar-ne les visites i fidelitzar els lectors. D’aquesta manera hem diferenciat les accions de difusió que atreuen visitants o busquen incentivar les visites d’aquelles que simplement doten de continguts el nostre web i blog. Es podria dir que unes són actives i les altres passives i que ambdues són necessàries i es complementen.

A banda de suposar un augment del nombre de visites a les nostres pàgines, el butlletí pretén també mantenir al dia el públic interessat en els projectes i activitats d’innovació tecnològica que feim des de l’iBit i així mantenir el seu interès.

En un context on qualsevol de nosaltres està infoxicat* i un butlletí és fàcilment considerable spam, és molt important oferir un butlletí amb continguts i formats diversificats i amb una distribució a un públic interessat. Per això, la informació qua apareix al butlletí mensual no només es proposa parlar de les diferents àrees de l’iBit (salut, sistemes, cibersocietat, turisme i administració digital) sinó que a més ho faci en diferents formats (entrevistes en vídeo, notícies amb text i imatges, presentacions de jornades, publicacions digitals, etc). Així, intentam cobrir el màxim possible l’interès del lector. Els tipus de titulars que apareixen al butlletí s’intenten formular amb la intenció de provocar curiositat i conduir la lectura completa al blog o web. A més, es recul la informació més rellevant, el que és notícia i el que ho pot arribar a ser.

Continua llegint ‘Per què enviam el butlletí L’iBit al dia?’

Share

La comunicació 2.0 de l'iBit

Des de la Fundació iBit es desenvolupa tecnologia però també es utilitzada com a eina de comunicació. La comunicació i la publicitat dels nostres projectes cada vegada està més orientada a les eines gratuïtes que ens ofereix el món digital, en un context on cada vegada s’ha de prescindir més de les accions comunicatives de pagament. Llavors, el blog “L’iBit en primera persona” i la presència a 8 xarxes socials ens permet anar cumplint amb part dels objectius comunicatius de la nostra organització. A més, una estratègia de comunicació  pròpia, el seguiment mitjançant indicadors i l’anàlisi dels impactes formen part de la nostra tasca.

Des del mes d’abril de 2011 l’iBit disposa d’una estratègia de comunicació específica de xarxes socials, la qual serveix de marc a l’hora de difondre l’activitat de la fundació a través d’aquestes eines. Així, treballam amb uns objectius generals, entre els quals hi ha la visibilitat de la tasca de l’iBit, el posicionament i reconeixment com a entitat de referència en innovació tecnològica a les Illes Balears i el networking per compartir experiències i fomentar col·laboracions. A la vegada, l’estratègia marca uns objectius específics per a cada xarxa social relacionats amb el tipus de continguts que difonen.

Aquí us presentam el diagrama que resumeix la relació de la Fundació iBit i les eines 2.0.

Continua llegint ‘La comunicació 2.0 de l’iBit’

Share

Comunicació: un treball en equip

És responsabilitat i deure de qualsevol entitat pública comunicar de manera efectiva i transparent les actuacions i els resultats obtinguts amb la inversió realitzada per part de l’administració pública. La valoració de la tasca de l’entitat per part de la ciutadania a través dels nous mitjans de comunicació social però, no eximeix a la pròpia entitat d’haver de realitzar també una tasca d’anàlisi dels resultats de les seves activitats i projectes. Així mateix, concretament en l’àrea de comunicació també cal mesurar l’impacte de les accions de comunicació que es porten a terme, ja que aquestes impliquen igual que en les fases de desenvolupament d’un projecte, la inversió de recursos que tenen també un cost.

Però com mesurar l’impacte d’aquestes actuacions si la rendibilitat d’un projecte no sempre es defineix en un augment de vendes, sinó que implica més un benefici social a llarg termini en el que hi intervenen nombrosos agents i factors? En el cas de les fundacions com l’iBit, el retorn de la inversió de les accions de comunicació, s’ha de basar també en el concepte de rendibilitat social?

Continua llegint ‘Comunicació: un treball en equip’

Share