Ha llegado la tercera guerra mundial?

Nadie sabe cuándo y cómo será la tercera guerra pero hay muchas posibilidades que vaya a producirse entre empresas por una lucha puramente económica!

 Hace un mes, todos los titulares de noticias anunciaban los sobresaltos del juicio que enfrenta a los dos monstruos de la telefonía móvil: Apple y Samsung. Alcanzando unas proporciones inesperadas ya que este litigio es simultáneo en casi una docena de países a la vez. A saber: EE.UU, Corea del Sur, Japón, Australia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos entre otros.

 ¿Podemos hablar del primer juicio de la globalización? Sí, porque se debate sobre licencias de tecnologías ya en el mercado y de las cuales somos usuarios millones de personas en todo el mundo. Continua llegint ‘Ha llegado la tercera guerra mundial?’

Share

Eres freemium? Pues Paulo Coelho también!

La palabra Freemium es la contracción de 2 palabras inglesas, Free y Premium: se trata de un modelo negocio que nació con la web 2.0  y se basa en ofrecer un buen software de calidad de forma gratuita para atraer  a muchos usuarios ( blog, mails, llamadas, juegos, servicios web, etc…) y luego ofrecerles otros productos o servicios complementarios más avanzados mediante pago.

En la práctica, menos de un 5-10% de los usuarios contratan servicios de pago, lo que para un negocio tradicional ¡sería una ruina!!! Nadie imagina una frutería vendiendo sólo 5 manzanas por  cada 100 manzanas regaladas! En la  práctica, es un modelo de negocio realmente exitoso en el mundo web 2.0 por el volumen de clientes que puede llegar a tener y el bajo coste de reproducción y distribución en un mundo digital.

Continua llegint ‘Eres freemium? Pues Paulo Coelho también!’

Share

La comunicació 2.0 de l'iBit

Des de la Fundació iBit es desenvolupa tecnologia però també es utilitzada com a eina de comunicació. La comunicació i la publicitat dels nostres projectes cada vegada està més orientada a les eines gratuïtes que ens ofereix el món digital, en un context on cada vegada s’ha de prescindir més de les accions comunicatives de pagament. Llavors, el blog “L’iBit en primera persona” i la presència a 8 xarxes socials ens permet anar cumplint amb part dels objectius comunicatius de la nostra organització. A més, una estratègia de comunicació  pròpia, el seguiment mitjançant indicadors i l’anàlisi dels impactes formen part de la nostra tasca.

Des del mes d’abril de 2011 l’iBit disposa d’una estratègia de comunicació específica de xarxes socials, la qual serveix de marc a l’hora de difondre l’activitat de la fundació a través d’aquestes eines. Així, treballam amb uns objectius generals, entre els quals hi ha la visibilitat de la tasca de l’iBit, el posicionament i reconeixment com a entitat de referència en innovació tecnològica a les Illes Balears i el networking per compartir experiències i fomentar col·laboracions. A la vegada, l’estratègia marca uns objectius específics per a cada xarxa social relacionats amb el tipus de continguts que difonen.

Aquí us presentam el diagrama que resumeix la relació de la Fundació iBit i les eines 2.0.

Continua llegint ‘La comunicació 2.0 de l’iBit’

Share

Call for Papers Dia del Smartphone

Descargar el pdf.

Share

Propostes amb garantia d’èxit

Fa unes setmanes se va assistir a la presentació del servei d’assessoria per presentar projectes a les convocatòries de la Unió Europea. Carsa, Atos, Parc Bit, servei d’innovació.

A més de la presentació de les dues consultores ATOS (TIC) i CARSA (resta d’àrees) que proporcionaran el suport a les empreses i els serveis oferts, també hi va haver una presentació sobre què és necessari per elaborar una proposta guanyadora a convocatòries de subvenció d’I+D+I.

Hem de tenir en compte que en les darreres convocatòries del programa marc, la taxa d’èxit és aproximadament d’un 15%, mentre que la nota mitja de les propostes que han obtingut finançament és d’un 8,78 sobre 10. Dues dades que ens demostren que l’esforç a dedicar en una proposta és considerable i que només l’excel·lència és garantia d’èxit.

En primer lloc, si volem que el revisor agafi en ganes la proposta, hem de tenir una persona o persones que redactin bé, aquesta no la solen dir però és bastant important, i si és una convocatòria europea que sàpiga redactar en anglès. I no parlam d’anglès natiu, basta emprar un anglès que se pugui llegir, sense recarregament i excessives frases subordinades. Redacció clara i concisa.

Continua llegint ‘Propostes amb garantia d’èxit’

Share

Al4Tour en predictivemodels.ibit.org

Me complace anunciar la reciente publicación de un demostrador de los desarrollos realizados por turisLAB en Al4Tour. Se ofrece como un segundo caso de estudio para nuestro portal de modelos predictivos.

El usuario accede a un formulario de consulta desde el que puede solicitar históricos de opinión sobre un hotel concreto. Los resultados se obtienen a partir de puntuaciones de miles de turistas que visitaron Mallorca en los últimos cinco años. Éstos dejaron opiniones en portales como HolidayCheck y TripAdvisor sobre los hoteles en los que se alojaron y nosotros los hemos recogido para su análisis en conjunto.

Hoy mismo, presentamos este resultado a empresas del clúster turisTEC a fin de dar a conocer el proyecto e incentivar su participación en futuras acciones.

Continua llegint ‘Al4Tour en predictivemodels.ibit.org’

Share

Un cas pràctic de Vigilància Tecnològica: presentació d’una proposta de projecte

Entenem la Vigilància Tecnològica com una cerca per captar informació científica i tecnològica rellevant per a la pròpia organització (estat de l’art, canvis en tecnologies i mercats, necessitats dels clients,…) per analitzar-la i convertir-la en coneixement per a que se pugui emprar per innovar i anticipar als canvis.

A l’Àrea de Salut, des de la línia Gestió i Transferència de Coneixement, aplicam la Vigilància Tecnològica al procés de preparació de propostes per obtenir finançament competitiu. Seguim aquestes passes:

  1. Detectar oportunitats, determinant les fonts d’informació rellevants per a fer el seguiment de les convocatòries.
  2. Analitzar la informació. En primer lloc, se seleccionen les convocatòries de programes a nivells regional, nacional i internacional i després es dicuteix les possibles participacions dins la convocatòria amb els altres membres de l’equip.
  3. Relacions amb entitats externes, a través de l’assistència a esdeveniments directament relacionats amb les convocatòries obertes de finançament on presentam les nostres possibles contribucions i contacte amb els possibles partners
  4. Explotar el coneixement obtingut, mitjançant la generació del consorci i la preparació de la proposta.

A continuació ho exemplificarem en una proposta de projecte anomenada INTERACT.ME, que es va presentar a finançament competitiu a la convocatoria del 7è Programa Marc, juntament amb altres socis europeus.

Continua llegint ‘Un cas pràctic de Vigilància Tecnològica: presentació d’una proposta de projecte’

Share

Transferència de coneixement a través de la formació

Piràmide d'aprenentatge

Una de les formes més productives d’aprendre és observar als que en saben, treballar devora ells, mirar com ho fan, demanar-los els dubtes que tenim i intentar absorbir el màxim de coneixement possible de la seva manera de fer. Aquesta és la manera en que els artesans, artistes i molts de professionals han transmès els seus coneixements al llarg de molts anys.

Continua llegint ‘Transferència de coneixement a través de la formació’

Share

Compartir coneixement des del sector públic

La societat del segle XXI és defineix com la Societat de la Informació i del Coneixement, una societat on les noves tecnologies impregnen la vida política, econòmica, empresarial, social i humanitària, concretant i facilitant noves vies d’interacció entre els subjectes.

L’administració pública i els organismes del sector públic no poden ser aliens a aquesta realitat, requerint-se una modernització en la manera d’afrontar les tasques diàries i les relacions amb la societat. En aquest sentit, la informació suposa coneixement i molta documentació produïda per entitats públiques és d’interès fonamental per empreses o ciutadans. Sota aquest context es van promulgar fa tres anys 2 lleis que recollissin aquest nou moviment: són la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (en endavant LAECSP) i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic (en endavant LRISP).

Continua llegint ‘Compartir coneixement des del sector públic’

Share

Creative Commons: Compartint Coneixement

La finalitat és que l’autor deixi clar què permet a un tercer amb la seva obra i que aquest tercer sàpiga amb seguretat què pot i no fer. Està clar que això també es fa amb una típica llicència de caràcter prohibitiu “Jo autor dic que no pots fer res amb la meva obra. Tu usuari entens que res pots fer”. Però l’aparició d’Internet i la digitalització de la informació han obligat a una nova forma de compartir el coneixement, i CC és una metodologia per adaptar-se a aquesta nova forma. Una on ja no es diu “Tot està prohibit”, sinó “Està permès…” . . . → Continua llegint: Creative Commons: Compartint Coneixement

Share