L’experiència del III Congrés de Metaversos

Els passats dies 28 i 29 d’abril vaig tenir la sort de poder assistir al III Congrés de Metaversos, Web3D i Xarxes Socials en els Mons Virtuals. Hom podria pensar que aquest congrés es basaria exclusivament en mons virtuals, mal anomenats jocs, com el SecondLife. Res més lluny de la realitat; és suficient fer un repàs al programa de les ponències per veure que això no és així.

Sense entrar en el detall de cap ponència en concret el congrés em va servir per obrir mires respecte al que poden oferir els metaversos i els 3D, sobretot en l’àmbit ara tant de moda de les xarxes socials. Vaig poder comprovar com els productes més populars eren aquells en que s’havia prioritzat des de la seva concepció el públic objectiu. Quan pareix que les xarxes socials són fenòmens de masses, obertes a tots els públics i edats (basta mentir en l’edat de naixement), resulta que les més treballades, ben aconseguides i valorades per els usuaris són les xarxes i mons temàtics. Continua llegint ‘L’experiència del III Congrés de Metaversos’

Share