Un cas pràctic de Vigilància Tecnològica: presentació d’una proposta de projecte

Entenem la Vigilància Tecnològica com una cerca per captar informació científica i tecnològica rellevant per a la pròpia organització (estat de l’art, canvis en tecnologies i mercats, necessitats dels clients,…) per analitzar-la i convertir-la en coneixement per a que se pugui emprar per innovar i anticipar als canvis.

A l’Àrea de Salut, des de la línia Gestió i Transferència de Coneixement, aplicam la Vigilància Tecnològica al procés de preparació de propostes per obtenir finançament competitiu. Seguim aquestes passes:

  1. Detectar oportunitats, determinant les fonts d’informació rellevants per a fer el seguiment de les convocatòries.
  2. Analitzar la informació. En primer lloc, se seleccionen les convocatòries de programes a nivells regional, nacional i internacional i després es dicuteix les possibles participacions dins la convocatòria amb els altres membres de l’equip.
  3. Relacions amb entitats externes, a través de l’assistència a esdeveniments directament relacionats amb les convocatòries obertes de finançament on presentam les nostres possibles contribucions i contacte amb els possibles partners
  4. Explotar el coneixement obtingut, mitjançant la generació del consorci i la preparació de la proposta.

A continuació ho exemplificarem en una proposta de projecte anomenada INTERACT.ME, que es va presentar a finançament competitiu a la convocatoria del 7è Programa Marc, juntament amb altres socis europeus.

Continua llegint ‘Un cas pràctic de Vigilància Tecnològica: presentació d’una proposta de projecte’

Share