Formació TIC per a emprenedors i empresaris de PalmaActiva

PalmaActiva

El passat divendres 3 de febrer la Fundació iBit va assistir a la presentació de PalmaActiva, la nova Agència de Desenvolupament Local de Palma, abans coneguda com IMFOF. El seu principal objectiu és impulsar el creixement econòmic sostenible i integrador de la ciutat, fomentant la creació i consolidació d’empreses, la capacitació professional i l’ocupació de qualitat des de la cooperació pública-privada i la proximitat a la ciutadania.

Ateses les possibles vies de col·laboració entre la Fundació iBit i PalmaActiva en diferents àmbits comuns, es va considerar clau assistir a l’acte i conèixer en primera persona què fa PalmaActiva i cap a on pretén dirigir-se en el futur. Continua llegint ‘Formació TIC per a emprenedors i empresaris de PalmaActiva’

Share

Curso de integración de sistemas de información en el ámbito turístico

Una integración es un desarrollo software que permite la interoperabilidad entre diferentes aplicaciones o sistemas. La industria turística es un sector con una gran necesidad y demanda de integraciones en los procesos de negocio de toda la cadena de valor (hoteles, transporte, oferta complementaria, etc.).

El objetivo de este curso es proporcionar al alumno las capacidades y habilidades necesarias para desarrollar integraciones en el ámbito turístico. Más concretamente, con este curso se adquirirán:

  • Conocimientos de arquitectura orientada a servicios web (SOA)
  • Habilidades en el desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios SOAP y REST
  • Comprensión de los procesos de negocio de la cadena de valor del sector turístico
  • Habilidades en la integración e implantación basada en estándares como CAVAL
  • Capacidad de integrar sistemas de información turística heterogéneos (conversión de mensajes entre especificaciones diferentes).
  • Desarrollo de un proyecto de integración real en empresa. Continua llegint ‘Curso de integración de sistemas de información en el ámbito turístico’
Share

Cursos de Certificación Profesional en Estándares de Interoperabilidad e Integración de Sistemas TIC de Salud

Para facilitar la interoperabilidad entre aplicaciones informáticas, entendemos por interoperabilidad que dos o más aplicaciones intercambian información y hacen uso de ella, se hace necesario el uso de estanderes, que dan lugar a especificaciones que regulan y ponen orden en los procesos de intercambio y uso de la información, es decir normalizan.

Uno . . . → Continua llegint: Cursos de Certificación Profesional en Estándares de Interoperabilidad e Integración de Sistemas TIC de Salud

Share