P4H i bases de dades XML natives

En qualsevol àmbit imaginable, hi ha realitats que estan condemnades a entendre’s o col·laborar.
La generalització en l’ús de les tecnologies XML (eXtensible Markup Language) per a l’intercanvi d’informació entre diferents plataformes i per a l’administració de les pròpies dades, i el fet que les bases de dades són una part fonamental de qualsevol organització, han provocat l’aparició d’una generació de bases de dades, encara en procés d’investigació i desenvolupament, que en el futur poden ser una alternativa a les tradicionals bases de dades relacionals.

Aquestes bases de dades, conegudes amb el nom de bases de dades XML natives, es diferencien de les anteriors en la forma d’emmagatzemar la informació, de tal forma que en lloc d’emmagatzemar dades atòmiques, com puguin ser un nom o un DNI, el que s’emmagatzema són documents estructurats XML.

Continua llegint ‘P4H i bases de dades XML natives’

Share