GESTOLI: Campanya 2011/2012

El passat dilluns 26 de setembre es va iniciar la campanya 2011-2012 de la DO de l’Oli de Mallorca. D’aquesta manera s’iniciava la segona campanya de producció d’oli d’oliva de Mallorca baix la Denominació d’Origen, on tots els participants de la DO estan obligats a emprar l’aplicació informàtica GestOli.

Això va suposar replicar damunt l’aplicació l’inici d’una nova campanya, fent un tancament de la campanya passada i iniciant els indicadors per la nova. Aquest procés ha estat transparent pels usuaris de l’aplicació.

Com a dades curioses podríem dir:

1- A dia d’avui, sense haver acabat la campanya de recollida d’oliva, ja s’ha molturat més quantitat d’oliva que tota la temporada passada.

2- El rendiment de l’actual campanya, de moment, és inferioral de la temporada passada, 14,4% enfront del 16,4%.

3- La quantitat d’oli d’oliva qualificat encara és baix, degut a que encara s’està en procés de producció d’oli i no de qualificació.
Continua llegint ‘GESTOLI: Campanya 2011/2012′

Share

GestOli al FOROTEC

El passat dijous 24 de novembre Gestoli va estar present al Forotec 2011(jornada de trobada entre els grups d’investigació dels centres de coneixement i tecnològics, i les empreses de base tecnològica) al Parc Bit.
Continua llegint ‘GestOli al FOROTEC’

Share

GestOli a Expoliva

El passat dimecres 11 de maig la Fundació iBit va presentar el projecte GestOli a una de les fires més importants sobre l’oli d’Espanya, Expoliva2011 (Jaén – Andalusia). Tal event va ser possible gràcies a l’acceptació de la comunicació presentada, on va ser escollida d’entre més de 150 de presentades. La presència de . . . → Continua llegint: GestOli a Expoliva

Share

Difusió de GestOli

Dins GestOli hem creat una sèrie d’accions de difusió per donar a conèixer tot el referent al projecte, tant als consumidors finals com als propis usuaris de l’aplicació. Aquestes accions són necessàries perquè és tan important que una eina funcioni correctament, com donar-la a conèixer als usuaris potencials.

En el cas dels consumidors s’ha . . . → Continua llegint: Difusió de GestOli

Share

Com cercar un oli

GestOli, dins el seu apartat de difusió, ha elaborat unes corbates per afegir a les botelles certificades com a oli de la DO Oli de Mallorca. Així, a més de tenir l’etiqueta pròpia de la DO,

que ens dóna totes les garanties de que aquest oli d’oliva ha passat tots els controls pertinents per a ser oli de DO, ens dóna instruccions sobre com podem obtenir la traçabilitat d’un oli d’oliva amb DO Oli de Mallorca. La corbata és la següent:

Continua llegint ‘Com cercar un oli’

Share

GestOli, això és un avió!!

Aquesta ha estat la frase que més me va cridar l’atenció de la presentació de la part pública de GestOli, en la que un dels ponents va dir que l’aplicació no és un Mercedes, és un avió!! La comparativa me va cridar molt l’atenció, ja que denota la visió d’un dels usuaris de l’eina, tant per les múltiples i completes prestacions que els hi dóna GestOli, com també la dificultat inicial per començar a utilitzar-la. De totes maneres, ha dit que una vegada superada aquesta etapa inicial d’adaptació, estan encantats amb l’aplicació.

Això va suceeir el passat divendres 18 de març, quan se va presentar el front de GestOli a Sa Granja de la Conselleria de Presidència, una web on hi pot accedir qualsevol usuari i/o consumidor, per obtenir més informació referent a l’Oli de Mallorca amb denominació d’Origen.

A més, fa dues setmanes es va realitzar la darrera sessió de formació pels usuaris de l’aplicació GestOli. La formació se va dividir en dues jornades, separant els perfils per centrar cada sessió a rols més específics.
Dimecres 9 de març se va fer la sessió pels rols d’Administració, DO controlador i DO gestió. La sessió de dijous 10 de març se va centrar als rols tafona i envasadora.

En total hi assistiren 22 persones que representaven al Consell Regulador de la Denominació d’Origen de l’Oli de Mallorca, l’Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA), l’Institut de Biologia Animal de Balears (IBABSA), 11 tafones/envasadores i la Fundació iBit.
Continua llegint ‘GestOli, això és un avió!!’

Share

GestOli: Resultats de la campanya 2010

L’aplicació Gestoli s’ha posat en producció durant la campanya 2010 d’elaboració d’oli de la Denominació d’Origen Oli de Mallorca. Els indicadors d’utilització són els següents:

Share

GESTOLI: Inici de campanya de l’oli

Durant el mes d’octubre passat va començar la campanya 2010 – 2011 de la DO de l’Oli de Mallorca. Durant aquesta campanya s’ha implantat l’aplicació GestOli com a eina de gestió de la comptabilitat de l’oli de la DO de Mallorca.

S’ha passat del mode en proves a l’ús de l’eina en mode real, utilitzant l’aplicació per dur el control dels processos d’elaboració i de la producció de l’oli amb denominació d’origen Oli de Mallorca. Així, tots els adherits a la DO, tant productors d’oliva, productors d’oli, envasadors d’oli, com també els usuaris de l’administració i del mateix Consell Regulador, tenen accés a l’aplicació i hi fan feina a damunt l’eina.
Continua llegint ‘GESTOLI: Inici de campanya de l’oli’

Share

GESTOLI: Eina de Comptabilitat de l’Oli

El projecte GestOli va sorgir de l’experiència dins el sector del vi amb l’aplicació Secovib. Detectant la necessitat de dotar al sector primari, més concret del sector de l’oli, de noves tecnologies pels usuaris de la DO de l’Oli de Mallorca, se va aprofitar aquests coneixaments per dur a terme el projecte. S’ha partit de la base de Secovib però tenint en conta que els sectors de l’oli i del vi són bastant diferents, ja que els processos de producció no s’assemblen massa i que les seves necessitats tampoc són les mateixes. Per aquest motiu se va optar per desenvolupar una eina a mida pel sector.
GestOli és un projecte desenvolupat per la Fundació IBIT en col·laboració amb la Conselleria d’ Agricultura del Govern de les Illes Balears i del Consell Regulador de la Denominació d’Origen de l’Oli de Mallorca, amb el principal objectiu de la implantació d’una aplicació de gestió del procés de producció de l’oli a les tafones i envasadores adherides a la DO.

L’aplicació se va desenvolupar coincidint amb la temporada de la recollida d’oliva de 2009. Aquest desenvolupament va passar per diferents fases, entre elles, difusió del projecte, formació als usuaris, seguiment i resolució d’incidències. L’experiència va reportar una sèrie de millores a realizar sobre l’aplicació, encara que va ser ben acollit pel sector ja que són moltes les millores que aporta.
Continua llegint ‘GESTOLI: Eina de Comptabilitat de l’Oli’

Share