Històric de projectes.

Plana historics

Històrics

No fa gaire vàrem posar en marxa un sistema informacional per emmagatzemar la documentació i programaris de projectes ja tancats a l’iBit. Desprès de més de 10 anys de recorregut de l’iBit era necessària una eina de recopilació, una eina per mantenir la memòria històrica de l’organització i que ens permeti saber el que s’ha fet fins ara. Aleshores, amb el recursos disponibles en aquest moment ens vàrem marcar uns objectius senzills per a la primera versió.

Aquests van ser:

  • Recopilar els documents digitals vinculats als projectes del darrer any.
  • Recopilar els procediments i sistemes per a posar en marxa els projectes que estiguin en desenvolupament.
  • Capturar les seqüències de les planes webs dels projectes.
  • Facilitar un index de projectes i un cercador per paraules clau.

Continua llegint ‘Històric de projectes.’

Share