Les Illes Balears en dades

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) publica, cada any, les dades sobre equipament i ús de TIC a les llars i les empreses d’arreu del país. Des de l’OBSI, estam atents a aquestes dades i volem oferir-vos un resum de les mateixes. Per això, dins la línia de publicacions Obsímetre, anam publicant els resums del més destacat en societat de la informació a la nostra Comunitat.

Si parlam de TIC i llars podem destacar que, pel que fa a l’equipament, la nostra Comunitat es troba una mica per sobre de la mitjana nacional.  A les Illes Balears, el 74,1% d’habitatges disposa d’algun tipus d’ordinador, el 69% d’accés a Internet (5 punts per sobre del total nacional), un 66,5% té banda ampla i fins un 96% disposen de telèfon mòbil. Dels habitatges sense connexió a Internet a Balears, el 63% afirma que no en necessita.

En quant a l’ús, el telèfon mòbil és utilitzat pel 92,5% dels ciutadans illencs, mentre el 76,2% afirmen haver utilitzat l’ordinador alguna vegada i el 73,5% Internet. El tipus de connexió que més predomina és la banda ampla (99%), l’ADSL representa el 80,8% i la xarxa de cable el 14,7%. L’ús d’Internet també augmenta: un 70,8% de la ciutadania balear l’ha emprat en alguna ocasió i d’aquest, un 97,4% l’ha utilitzat en els darrers 3 mesos, gairebé 1 punt per sobre de la mitjana nacional i 26  punts més que l’any 2010. Els usos que fan de la Xarxa els ciutadans de les illes són, principalment, relacionats amb el correu electrònic, és a dir, llegir o enviar correus (91,2%), però també cercar informació sobre béns i serveis (66,3%). La participació a xarxes socials és el tercer motiu d’ús de la Xarxa entre la ciutadania, amb un 64,6%. I els que han realitzat compres per Internet en alguna ocasió arriben al 41,4% a Balears essent la 2a xifra més alta de tot l’Estat, després de Ceuta, amb un 49,8%.

Continua llegint ‘Les Illes Balears en dades’

Share