Innovació social en l’agenda digital europea per millorar el benestar i la competitivitat

Dia 17 de maig de 2011, José Manuel Durão Barroso, president de la Comissió Europea va fer un discurs sobre com Europa havia de liderar la innovació social.

En aquest discurs el president exposava que es tracta d’aprofitar la creativitat de les organitzacions benèfiques, associacions i empresaris socials per trobar noves formes de detectar les necessitats socials urgents, que no són adequadament satisfetes pel mercat o el sector públic i afecten a grups vulnerables de la societat.

Logo agenda digital europea

Agenda Digital per Europa 2010-2020

Continua llegint ‘Innovació social en l’agenda digital europea per millorar el benestar i la competitivitat’

Share

Projectes i iniciatives de cibersocietat. Visió panoràmica

El juny de 2010 es va publicar el primer article de l’àrea de cibersocietat al blog de l’iBit, on s’explicava quins eren els objectius de l’àrea de cibersocietat. Resumint: atracar les TIC als sectors i ciutadania que en fan un ús menys intensiu i tenen menys recursos o oportunitats per apropar-s’hi, amb l’objectiu que adquireixin competències digitals i siguin més competitius en els respectius mercats.

A l’apartat de cibersocietat de la web corporativa de la Fundació iBit es poden consultar les fitxes dels projectes.

I a la secció de cibersocietat del blog de l’iBit es pot anar seguint l’evolució dels projectes que hem desenvolupat o  en els quals hem participat.

Els projectes comencen i acaben. N’hi ha que estan pensats perquè tenguin continuïtat i d’altres perquè el coneixement adquirit durant el projecte perduri, pugui ser reutilitzat per futurs usuaris i sigui la base per iniciar nous projectes.

Continua llegint ‘Projectes i iniciatives de cibersocietat. Visió panoràmica’

Share