Publicades tres noves Normes Tècniques d’Interoperabilitat

El passat dia 26 de juliol es varen publicar al BOE tres noves Normes Tècniques d’Interoperabilitat, a partir d’ara NTI, d’obligat compliment per part de les administracions públiques, tal com es descriu a la disposició adicional primera del RD4/2010 de 8 de gener, que regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.

Les NTI desenvolupen aspectes concrets en diversos àmbits de la interoperabilitat, necessaris per assegurar els aspectes més pràctics i operatius de la interoperabilitat entre les Administracions públiques i amb el ciutadà.

Aquestes tres noves NTI son les relatives a Protocols d’intermediació de dades, de Relació de models de dades i de Política de gestió de documents electrònics.

Continua llegint ‘Publicades tres noves Normes Tècniques d’Interoperabilitat’

Share

Sessió del grup tècnic de la CBTIC

El passat divendres dia 6 de juliol es celebrà, al Parc Bit, una nova sessió del grup tècnic de la CBTIC. A aquesta reunió hi assistiren els responsables tècnics, en matèria TIC, del Govern, conjuntament amb  l’OTAE, del Consell de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa, així com el director d’innovació de l’IMI. En aquesta ocasió, l’objectiu fonamental de la sessió va ser exposar, coordinar,  impulsar i promocionar diversos projectes TIC en matèria d’administració electrònica, tan des de la seva vessant tècnica, com de la seva vessant organitzativa, així com preveure les seves possibles implicacions i requeriments a nivell jurídic.

Continua llegint ‘Sessió del grup tècnic de la CBTIC’

Share

De la ‘fracturació’ electrònica a la ‘facturació’ electrònica real

Imaginem l’estrambòtica situació d’una persona que vol parlar per mòbil amb un amic, i després de trucar i comprobar que el nombre marcat no respon rep un SMS de la seva pròpia operadora de telefonia que diu: ‘Vostè està intentant contactar un número d’una altra companyia, convenci a la persona titular del número marcat de deixar la seva companyia actual i passar a formar part de la nostra … així podran comunicar-se …‘.

Una cosa semblant està passant actualment amb les anomenades ‘plataformes de facturació electrònica’ de companyies que no permeten als seus usuaris rebre/enviar factures electròniques als clients que estan emprant altres plataformes. Conclusió: aquesta situació no permet que l’adopció de la factura electrònica sigui a dia d’avui una realitat a gran escala (no seria l’únic motiu, però sens dubte dels més importants). Continua llegint ‘De la ‘fracturació’ electrònica a la ‘facturació’ electrònica real’

Share

CNIS 2012

CNIS 2012Els passats 22 i 23 de febrer es va realitzar el II Congrés Nacional d’Interoperabilitat i Seguretat (CNIS)  amb el lema “Una Administració més segura i connectada”. L’objectiu d’aquest Congrés és seguir avançant amb l’aplicació de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i amb el de Seguretat. Encara que només sigui la segona edició, s’està convertint amb el congrés de referència en quant a l’aplicació dels Esquemes Nacionals gràcies a la qualitat de les comunicacions presentades i al nombre d’assistents.

De les presentacions realitzades, destacaria les següents (es poden veure en vídeo i descarregar les presentacions):

Share

CASEIB 2011

Els propers dies 16, 17 i 18 de novembre, tindrà lloc a Càceres, la XXIX edició del Congrés Anual de la Societat Espanyola d’Enginyeria Biomèdica, CASEIB 2011. Aquest congrés, juntament amb el InforSalud son els referents a Espanya en temes de tecnologies de la informació i comunicacions aplicades a l’àmbit de la salut.

CASEIB 2011 ha estat organitzat pel Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid i la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. El congrés suposa un punt d’encontre de científics, professionals de la indústria, enginyers clínics i professionals biomèdics interessats en conèixer, analitzar i debatre els temes més actuals en investigació, educació, aplicació industrial i clínica de la Enginyeria Biomèdica.

La participació de l’Àrea de Salut de l’iBit a aquests dos congressos és habitual, i any darrera any, aprofitam per difondre la feina feta presentant els projectes més rellevants que s’han duit a terme en alguna de les nostres línies de feina, ja sigui en la d’interoperabilitat o la de telemedicina.

Continua llegint ‘CASEIB 2011′

Share

Documentar Caval

Accediendo al apartado de especificaciones de la web de Caval es posible descargarse cuatro especificaciones para interoperabilidad entre sistemas de venta online: una propia de transacciones relativas hoteles, otra a transfers, una tercera para actividades en destino y una última con procesos comunes a las tres. También es posible obtener documentación de soporte para quien busque entenderlas o utilizarlas.

Los estándares Caval, como es natural, han ido sufriendo modificaciones desde la publicación de su primera versión. Es más, no cabe duda que la experiencia de uso y la evolución de los modelos de negocio harán necesarios nuevos cambios en el futuro. Si queremos que eso no suponga un importante trastorno para sus usuarios es necesario realizar un esfuerzo notable en documentación y comunicación. Es por ello que actualmente estamos invirtiendo esfuerzos en conseguir unos procedimientos de trabajo y rigurosidad en la documentación que minimicen el impacto que vayan a tener estos cambios sobre usuarios de Caval. Continua llegint ‘Documentar Caval’

Share

El Repositori Multiadministració al JCIS 2011

El passat dimecres dia 7 de setembre, l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica del programa d’Administració Digital de la Fundació iBit, va participar en les Jornades de Ciència i Enginyeria de Serveis, realitzades a l’Universitat de A Corunya, presentant el projecte Repositori Multiadministració com a cas d’èxit d’intercanvi de dades i documents entre Administracions Públiques a l’entorn de les Illes Balears.

Aquestes jornades estan organitzades per SISTEDES, Sociedad de Ingeniería del Software y Tecnologías de Desarrollo de Software, que té per objectiu  promoure la investigació, la innovació i la transferència de tecnologia entre els diferents agents involucrats en l’avanç de les tecnologies del programari.

Les jornades estaven adreçades a la presentació d’iniciatives o projectes en els àmbits de:

  • Linked data and services.
  • Anàlisi i optimització BPM.
  • Arquitectures SOA.
  • Enginyeria de serveis.
  • Processos de negoci.
  • Avanços en Govern SOA.
  • Fonaments de serveis.

Continua llegint ‘El Repositori Multiadministració al JCIS 2011′

Share

Novetats normatives en matèria d’interoperabilitat administrativa

La Fundació iBit, i especialment el seu departament d’Administració Digital, està realitzant un important esforç en un dels camps més destacats en matèria TIC, la interoperabilitat dins l’Administració Pública. Doncs dins aquest camp hi ha hagut molt recentment desenvolupaments normatius destacats.

Segons la previsió de la disposició addicional primera del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat dins l’àmbit de l’Administració Electrònica, s’havien de desenvolupar tota una sèrie de normes tècniques d’interoperabilitat en diferents àmbits que serien d’obligat compliment per a les Administracions Públiques.

Doncs bé, algunes d’aquestes normes es publicaren al Butlletí Oficial de l’Estat del passat 30 de juliol de 2011, concretament les relatives a: Document Electrònic, la Digitalització de Documents, l’Expedient Electrònic, la Política de Signatura Digital i de certificats de l’Administració, els Requeriments de connexió a la Xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles, els Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics, així com des del paper o altres mitjans físics a formats electrònics i el Model de dades per a l’intercanvi de documents entre les Entitats Registrals.

Veiem una mica més sobre alguna d’aquestes normes.

Continua llegint ‘Novetats normatives en matèria d’interoperabilitat administrativa’

Share

Ho sento, li falta una copia del certicat de renda… .

Estam al segle XXI i encara des de l’administració se’ns demanen fotocòpies, certificats, compulses d’originals, originals… , quina mandra. Si un empleat públic de mitjan segle XX aixecàs el cap, l’únic que no entendria és per que la màquina d’escriute te un tele al davant… .

Ara ja gracies als serveis SVDI i SVDR, ja comentats aquí amb anterioritat no es necessari, aportar fotocòpies del DNI ni certificats de residència quan ens relacionam amb l’administració. Però la cosa no es queda aquí, també gràcies a la Direcció General per l’impuls de l’Administració Electrònica del Ministeri de Política Territorial i Administració pública, que ja fa un parell d’anys que té en marxa el sistema que permet substituir certificats en format paper per un intercanvi de dades entre administracions, no és necessari aportar alguns dels certificats més habituals quan ens relacionam amb l’administració.

Continua llegint ‘Ho sento, li falta una copia del certicat de renda… .’

Share

El CCI y el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de las Islas Baleares

Desde la Dirección General de Salud Pública se ofrecen a la ciudadanía una serie de planes y programas de promoción de la salud. Estos planes tiene como objetivo mejorar la salud de la ciudadanía ya sea mediante programas de prevención o mediante planes de formación o ayuda.

Desde el Centro de Competencias de Integración (CCI) se ha desarrollado y coordinado una integración entre el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de las Islas Baleares (PDPCMB) y el Sistema de Identificación Única de Pacientes (EMPI).

 

Programa de Deteccion Precoz del Cancer de Mama
El objetivo principal del PDPCMB, es controlar aquellas mujeres con un mayor riesgo en padecer cáncer de mama, posibilitando la detección precoz de los casos positivos. Uno de los criterios para ser incluido es tener una edad  comprendida entre 50 y 69 años, momento en el cual pasan a formar parte del protocolo realizándose mamografias periódicas. Inicialmente el PDPCMB  se nutría de dos fuentes de información, el sistema de tarjeta sanitaria individual (TSI) y del censo poblacional, como elementos que proporcionaban datos de candidatas a ser incluidas en el programa.

 

Continua llegint ‘El CCI y el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de las Islas Baleares’

Share