Sota control: monitoritzant Internet (III)

Omplim la bústia de l’adreça electrònica de la feina amb tot tipus de correus. Si bé normalment relacionats amb la feina i les tasques del dia a dia, és inevitable que entre tots ells també en trobem de tipus personal, vinculats als estudis o fins i tot a altres feines. Ara bé, quan aquest tipus de correus comencen a ser els habituals envers els vinculats al treball diari, és quan podem tenir un problema. D’arribar-se a aquesta situació, l’empresari, legitimat per l’Estatut dels treballadors, voldrà comprovar si les sospites sobre una conducta inadequada del treballador són o no reals. Què s’ha de tenir en consideració?

Resulta necessari en primer lloc que l’empresari hagi complert amb tot allò indicat a l’anterior article, principi de proporcionalitat i informació prèvia sobre com es podrà fer servir el correu, Internet o altres eines TIC que posi a disposició del treballador. Fet això serà moment de requerir accés i còpia del contingut del disc dur del treballador a efectes de determinar si s’està donant una conducta abusiva.

Però, quina és la forma correcta per accedir a l’ordinador d’un treballador? Certament l’ordinador és propietat de l’empresari, però també és veritat, com ha dit el Tribunal Suprem a la sentència de 26/09/2007, que existeix per part del treballador una expectativa de confidencialitat sobre els usos personals moderats que pugui fer d’aquests equips informàtics. Ara bé, sense que aquesta expectativa arribi a configurar-se com un límit absolut del control empresarial. Per tant, pot l’empresari accedir a l’ordinador del treballador? Sí. Ho pot fer de qualsevol manera? No és recomanable.

Continua llegint ‘Sota control: monitoritzant Internet (III)’

Share

Sota control: monitoritzant Internet (II)

Una vegada ja fetes les presentacions a l’anterior article, entram més directament en la qüestió. L’ús de les noves tecnologies a les empreses està avui en dia gairebé estès a la totalitat de les mateixes. Segons l’estudi “Les TIC a la PIME balear”, el 86,3% de les empreses de les Illes Balears disposaven d’ordinador durant 2009. A més, el 79% de les empreses de les Illes disposava de connexió a Internet. Aquest fet genera una nova realitat a les relacions laborals entre treballador i empresari ja que un ordinador amb connexió a la Xarxa ofereix possibilitats no comparables a altres mitjans que l’empresa posa a disposició del treballador. A uns casos aquestes possibilitats són de distracció i a d’altres de supervisió. I com vàrem comentar, és aquí on ressorgeix el conflicte amb nova força.

Rebre i respondre habitualment el correu personal a l’adreça electrònica de la feina, per exemple, seria en principi una distracció i mal ús de l’equipament informàtic proporcionat per l’empresari ja que es fa servir amb una finalitat particular que no contribueix a la millora de la productivitat empresarial. Ara bé, és aquest el cas? La normativa laboral no dóna una gran quantitat d’elements objectius per valorar quan estam o no davant una conducta indeguda del treballador, o l’empresari, en aquesta matèria, per tant són els tribunals amb les seves decisions els que han anat omplint els buits legals amb requeriments i principis. I parlant de principis…

Continua llegint ‘Sota control: monitoritzant Internet (II)’

Share

Sota control: monitoritzant Internet

Ordinadors sempre connectats a la Xarxa, constantment rebent i enviant dades; ara un correu electrònic, després una conversa pel xat, de seguit un “M’agrada” al Facebook i de postres una visita a la darrera web de moda. Deia algú que la Xarxa és vasta i infinita, des de no fa tant és també una extensió més de la nostra persona a la qual de forma quasi continua estam connectats.

Romanen les noves tecnologies entre nosaltres, que probablement ja no necessitin de l’adjectiu nou, des de ja fa un temps, essent el seu màxim representant Internet. La seva implantació ha suposat una inimaginable quantitat d’avanços, però tota moneda té dues cares i la implantació massiva de la Xarxa no podia ser menys. El seu caràcter incontrolable i la seva extensió desmesurada ha generat i genera la vulneració de drets, entre ells el de la intimitat personal i el secret de les comunicacions, ambdós consagrats a l’article 18 de la nostra Constitució.

Continua llegint ‘Sota control: monitoritzant Internet’

Share