Telefónica presenta La Sociedad de la Información en España 2012

Avui es presenta, a Madrid, la tretzena edició de “La sociedad de la Información en España 2012”, informe anual que la Fundación Telefónica publica any rere any i que recull els principals indicadors, dades i canvis en el sector de les TIC. Aquest informe inclou la pròpia visió de cada una de les Comunitats Autònomes, amb les quals col·labora per dur a terme el darrer capítol de l’informe.

Ja fa uns anys que l’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) s’encarrega de redactar el capítol que fa referència a les Illes Balears, on es presenten les dades en quant a implantació de TIC a la nostra Comunitat i els projectes més destacats en aquesta matèria.

Continua llegint ‘Telefónica presenta La Sociedad de la Información en España 2012′

Share

L’OBSI publica la tercera Monografia i el primer Obsímetre.

Ja hem dit que les monografies són publicacions breus sobre temes concrets relacionats amb la societat de la informació a les Illes Balears i que es publiquen en format digital. Idò bé, des de l’OBSI publicam la que fa número 3 sota el títol Els col·legis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0.

A més, també publicam el primer Obsímetre, així és com anomenam els informes en forma de baròmetre de dades relacionades amb projectes i ús de TIC a la nostra Comunitat.

Continua llegint ‘L’OBSI publica la tercera Monografia i el primer Obsímetre.’

Share

Observar la Societat de la Informació

Telefònica publica cada any un estudi/informe sobre la Societat de la Informació a Espanya i l’iBit redacta el seu capítol referit a les Illes Balears. Enguany, com deiem a la nota de presentació, “L’estudi inclou, a més de les dades referents a l’ús de les TIC i d’implantació de la societat de la informació a la nostra comunitat, un anàlisi sobre l’evolució que ha tengut lloc en els darrers 10 anys en relació a la Societat de la Informació i una reflexió sobre com evolucionarà en els propers 10 anys”.

Continua llegint ‘Observar la Societat de la Informació’

Share

L’Observatori

Elaborar, recollir, analitzar, sintetitzar, sistematitzar o oferir informació neutral, rigorosa i científica sobre indicadors relacionats amb la Societat de la Informació i el Coneixement formen part de la missió de l’Observatori Balear de la Societat de la Informació, de la Fundació iBit.

Continua llegint ‘L’Observatori’

Share