Els smartphones incrementen l’ús de les xarxes socials.

L’ús de les xarxes socials, en comptes d’estancar-se, segueix augmentant i l’ús dels smartphones juga un paper important en aquest increment. Segons les dades de l’INE 2012, a les Illes Balears gairebé 6 de cada 10 usuaris han utilitzat, durant els darrers 3 mesos, les xarxes socials per motius particulars i dels usuaris de smartphones, un 67,5% ha utilitzat les xarxes socials des dels seus dispositius.

Continua llegint ‘Els smartphones incrementen l’ús de les xarxes socials.’

Share

Telefónica presenta La Sociedad de la Información en España 2012

Avui es presenta, a Madrid, la tretzena edició de “La sociedad de la Información en España 2012”, informe anual que la Fundación Telefónica publica any rere any i que recull els principals indicadors, dades i canvis en el sector de les TIC. Aquest informe inclou la pròpia visió de cada una de les Comunitats Autònomes, amb les quals col·labora per dur a terme el darrer capítol de l’informe.

Ja fa uns anys que l’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) s’encarrega de redactar el capítol que fa referència a les Illes Balears, on es presenten les dades en quant a implantació de TIC a la nostra Comunitat i els projectes més destacats en aquesta matèria.

Continua llegint ‘Telefónica presenta La Sociedad de la Información en España 2012′

Share

Una agenda digital per a Espanya

En el marc de l’Agenda Digital per Europa, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques lideren la redacció d’una Agenda Digital per Espanya, amb l’objectiu de que aquesta, estableixi una estratègia clara per a la consecució de les fites plasmades a l’Agenda Digital per Europa. Per això, s’han agafat com a punt de partida, els indicadors disponibles en matèria de Societat de la Informació a Espanya. I així, s’han decidit els eixos principals d’actuació:

  1. Fomentar el desplegament de xarxes i serveis per a garantir la connectivitat digital.
  2. Desenvolupar l’economia digital pel creixement, la competitivitat i la internacionalització de l’empresa espanyola.
  3. Millorar la e-Administració i adoptar solucions digitals per a una prestació eficient dels serveis públics.
  4. Reforçar la confiança en l’àmbit digital.
  5. Impulsar el sistema I+D+i en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
  6. Promoure la inclusió i l’alfabetització digital i la formació de nous professionals TIC.

Continua llegint ‘Una agenda digital per a Espanya’

Share

El correu electrònic

L‘Obsímetre 6, darrer baròmetre de dades publicat per l‘OBSI, parla de l’ús del correu electrònic a Balears. Així, a partir de les dades de l’INE, sabem que el 98.8% de les empreses de Balears disposa de correu electrònic. Aquest ús és lleugerament superior a les nostres illes que a la resta de l’Estat, tant per l’ús que en fa la ciutadania com el que en fan les empreses.

Continua llegint ‘El correu electrònic’

Share

Polítiques i iniciatives on encaixa l’activitat de cibersocietat

A cibersocietat ens dedicam a ajudar a adoptar l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en diversos àmbits de la societat i les empreses per relacionar-se, treballar, donar-se a conèixer, fer negocis, crear confiança i compartir coneixement, fent-ne un ús extens i intens.

Tasques com l’alfabetització digital, fomentar la inclusió digital i les competències digitals i evitar les bretxes digitals són el nostre dia a dia. A través de l‘Observatori Balear de la Societat de la Informació analitzam els indicadors dels usos de les TIC, a través de la XarxaBit (telecentres) fomentam l’alfabetització digital i la inclusió digital i amb el Dr. TIC volem fer arribar una consciència de la productivitat que aporten les TIC i més competències digitals a les Pimes. Tot això perquè ciutadania i empreses siguin més competitives.

Aquestes tasques estan contemplades i recollides, de forma directa o indirecta, en els documents que defineixen polítiques, indicacions i recomanacions en l’àmbit autonòmic, nacional, europeu i internacional.

Núvol de paraules realitzat amb http://tagcrowd.com de les polítiques i indicacions autonòmiques, nacionals, europees i internacionals relacionades amb l'activitat de cibersocietat

Continua llegint ‘Polítiques i iniciatives on encaixa l’activitat de cibersocietat’

Share

L’OBSI presenta la monografia Teletreball

Divendres passat es celebrava el Dia de l’oficina a casa i la Fundació iBit s’hi va voler sumar amb la presentació de la monografia Teletreball, quan el treball deixa de ser a un lloc. Aquesta és una activitat organitzada per MICTT, amb la intenció de fomentar el progrés tecnològic, la responsabilitat social i la cura del medi ambient.

En aquest marc, l‘OBSI va donar a conèixer la monografia número 6 en una presentació en línia a través de la plataforma Live Meeting. Miquel Bernat, vicepresident de la Fundació iBit, fou l’encarregat d’encetar l’acte de presentació i després, Jorge Morell, autor de la publicació, va fer-ne un breu resum. El teletreball, va dir, és considerat com l’activitat professional ubicada a un lloc diferent de l’oficina i que, en la majoria d’ocasions, implica la utilització intensiva de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Continua llegint ‘L’OBSI presenta la monografia Teletreball’

Share

Presentació de la monografia número 6 en el Dia de l’Oficina a casa

Aquest divendres 22 de juny es celebra El Dia de l’Oficina a casa, una iniciativa destinada a fomentar el desenvolupament tecnològic, la responsabilitat social, i la millora del medi ambient, i és per això que la Fundació iBit hi participa amb la presentació de la monografia; Teletreball, quan el treball deixa de ser a . . . → Continua llegint: Presentació de la monografia número 6 en el Dia de l’Oficina a casa

Share

Presentació de l’Informe de la Societat de la Informació 2011 de Telefònica

Com cada any, la Fundació Telefònica presentà, el passat 25 de gener, el seu Informe sobre la Societat de la Informació a Espanya, amb un capítol dedicat a les Comunitats Autònomes. En aquest enllaç veureu el vídeo amb el resum de l’informe. I una vegada més des de l’OBSI hem estat els encarregats de redactar aquest informe per la que ja serà la dotzena edició. Per dur-ho a terme vam realitzar un anàlisi d’una selecció de les dades i xifres més significatives en TIC i ciutadans, empreses i administració a les Illes Balears publicades per l’INE al 2011. Continua llegint ‘Presentació de l’Informe de la Societat de la Informació 2011 de Telefònica’

Share

Presentación geográfica de la implantación de la Administración Electrónica en Baleares en el año 2011

Recientemente, el Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) realizó un estudio acerca de la implantación de la Administración Electrónica contemplada por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
El estudio constaba de una encuesta dividida en dos partes y realizada a los Ayuntamientos y Consells de las Islas Baleares. La primera parte recoge las respuestas a determinadas cuestiones relacionadas con la mencionada ley y la segunda parte recoge el nivel de implantación on-line de algunos procedimientos administrativos.
Como complemento a tal estudio, la Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) desarrolló una aplicación que ofrece una visualización geográfica de los resultados de dicho estudio.
Continua llegint ‘Presentación geográfica de la implantación de la Administración Electrónica en Baleares en el año 2011′

Share

Us presentam al Dr.TIC

El Dr. TIC és un servei d’orientació a les empreses en matèria d’implantació de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

Continua llegint ‘Us presentam al Dr.TIC’

Share