Administració electrònica: ja és una realitat?

Com ja hem explicat en posts anteriors, les monografies són publicacions breus sobre temes concrets relacionats amb la societat de la informació a les Illes Balears i que es publiquen en format digital. Des de l’OBSI publicam la que fa número 7 sota el títol Estudi sobre el grau de d’adaptació de les entitats locals balears a la Llei 11/2007. Continua llegint ‘Administració electrònica: ja és una realitat?’

Share

Les Illes Balears en dades

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) publica, cada any, les dades sobre equipament i ús de TIC a les llars i les empreses d’arreu del país. Des de l’OBSI, estam atents a aquestes dades i volem oferir-vos un resum de les mateixes. Per això, dins la línia de publicacions Obsímetre, anam publicant els resums del més destacat en societat de la informació a la nostra Comunitat.

Si parlam de TIC i llars podem destacar que, pel que fa a l’equipament, la nostra Comunitat es troba una mica per sobre de la mitjana nacional.  A les Illes Balears, el 74,1% d’habitatges disposa d’algun tipus d’ordinador, el 69% d’accés a Internet (5 punts per sobre del total nacional), un 66,5% té banda ampla i fins un 96% disposen de telèfon mòbil. Dels habitatges sense connexió a Internet a Balears, el 63% afirma que no en necessita.

En quant a l’ús, el telèfon mòbil és utilitzat pel 92,5% dels ciutadans illencs, mentre el 76,2% afirmen haver utilitzat l’ordinador alguna vegada i el 73,5% Internet. El tipus de connexió que més predomina és la banda ampla (99%), l’ADSL representa el 80,8% i la xarxa de cable el 14,7%. L’ús d’Internet també augmenta: un 70,8% de la ciutadania balear l’ha emprat en alguna ocasió i d’aquest, un 97,4% l’ha utilitzat en els darrers 3 mesos, gairebé 1 punt per sobre de la mitjana nacional i 26  punts més que l’any 2010. Els usos que fan de la Xarxa els ciutadans de les illes són, principalment, relacionats amb el correu electrònic, és a dir, llegir o enviar correus (91,2%), però també cercar informació sobre béns i serveis (66,3%). La participació a xarxes socials és el tercer motiu d’ús de la Xarxa entre la ciutadania, amb un 64,6%. I els que han realitzat compres per Internet en alguna ocasió arriben al 41,4% a Balears essent la 2a xifra més alta de tot l’Estat, després de Ceuta, amb un 49,8%.

Continua llegint ‘Les Illes Balears en dades’

Share

Projectes i iniciatives de cibersocietat. Visió panoràmica

El juny de 2010 es va publicar el primer article de l’àrea de cibersocietat al blog de l’iBit, on s’explicava quins eren els objectius de l’àrea de cibersocietat. Resumint: atracar les TIC als sectors i ciutadania que en fan un ús menys intensiu i tenen menys recursos o oportunitats per apropar-s’hi, amb l’objectiu que adquireixin competències digitals i siguin més competitius en els respectius mercats.

A l’apartat de cibersocietat de la web corporativa de la Fundació iBit es poden consultar les fitxes dels projectes.

I a la secció de cibersocietat del blog de l’iBit es pot anar seguint l’evolució dels projectes que hem desenvolupat o  en els quals hem participat.

Els projectes comencen i acaben. N’hi ha que estan pensats perquè tenguin continuïtat i d’altres perquè el coneixement adquirit durant el projecte perduri, pugui ser reutilitzat per futurs usuaris i sigui la base per iniciar nous projectes.

Continua llegint ‘Projectes i iniciatives de cibersocietat. Visió panoràmica’

Share

Diagnòstic d’innovació a les pimes industrials de les Illes Balears

Dijous dia 22 de setembre el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, Josep Ignasi Aguiló, i el director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antoni Mateos, van presentar la publicació Diagnòstic d’innovació a les pimes industrials de les Illes Balears, editat per la Direcció d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic.

En el diagnòstic s’analitzen deu sectors estratègics econòmics: agroalimentari; vitivinícola; indústria de la confecció tèxtil; confecció en pell; calçat i indústries connexes; bijuteria, joieria i objectes de regal; fusta i moble: empreses auxiliars de la construcció; metall i nàutic. Per a cada sector, entre d’altres temes, s’estudien la gestió de les tecnologies de la informació i les comunicacions i la gestió de la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica. Continua llegint ‘Diagnòstic d’innovació a les pimes industrials de les Illes Balears’

Share

L’OBSI publica la tercera Monografia i el primer Obsímetre.

Ja hem dit que les monografies són publicacions breus sobre temes concrets relacionats amb la societat de la informació a les Illes Balears i que es publiquen en format digital. Idò bé, des de l’OBSI publicam la que fa número 3 sota el títol Els col·legis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0.

A més, també publicam el primer Obsímetre, així és com anomenam els informes en forma de baròmetre de dades relacionades amb projectes i ús de TIC a la nostra Comunitat.

Continua llegint ‘L’OBSI publica la tercera Monografia i el primer Obsímetre.’

Share

Parlant de dades i d’oportunitats de negoci envers les TIC a Ib3 ràdio.

El passat dijous a les 11 del matí, na Melissa del Cerro, en Jordi Morell i jo mateixa vam participar al programa d’IB3 ràdio “Al dia” per parlar sobre TIC i pimes. A la tertúlia també va participar-hi en Marco Táboas, així com representants d’empreses que han resultat casos d’èxit en l’ús de TIC en les estratègies del seu negoci.

Continua llegint ‘Parlant de dades i d’oportunitats de negoci envers les TIC a Ib3 ràdio.’

Share

Disponibilitat de serveis d’administració electrònica

Fa unes setmanes se va publicar l’informe 2011 sobre el desenvolupament de la societat de la informació a Espanya de la Fundació Orange, en el seu capítol 4 trobam l’estudi de l’e-Administració mitjançant indicadors de disponibilitat de serveis públics en línia . Enguany, com a novetat, apart dels serveis electrònics de les CCAA, també se dedica un apartat als 20 ajuntaments més importants de l’estat espanyol, entre d’ells el de Palma.

Per altra banda, l’any 2010 la Federació espanyola de municipis i províncies va publicar un informe sobre el grau d’adaptació dels municipis de manco de 20.000 habitants a la llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que en el seu apartat 3.5 ofereix indicadors del grau d’adaptació electrònica del serveis municipals. En aquest estudi no s’han inclòs les Illes Balears.

Encara que les escales per mesurar l’adaptació no son idèntiques si que s’han pogut establir equivalències ja que tenen la mateixa filosofia. Concretament, quantifiquen en la següent escala: manca d’informació (N0), només informació (N1), permet algun tipus d’interacció (descarrega de formularis) (N2), interacció en els dos sentits (N3) i se permet tota la tramitació en línia (N4).

En base a tot això, a l’informe Orange s’analitzen 26 serveis per CCAA i 11 pels grans ajuntaments, mentre que a l’enquesta del FEMP s’analitzen 56 serveis.

Continua llegint ‘Disponibilitat de serveis d’administració electrònica’

Share

Continuïtat de l’OBSI

Un observatori és una eina necessària d’observació i seguiment permanent dels indicadors referents a la societat. Per això, la majoria de comunitats autònomes disposen d’un observatori de la societat de la informació que permeti guiar les polítiques públiques en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació.

El Consell de Govern del passat 15 d’abril va aprovar l’encàrrec de gestió a la Fundació iBit que dóna continuïtat a l’OBSI, a més d’altres actuacions, com ja venia contant en Felip al post Continuïtat de l’OTAE. Continua llegint ‘Continuïtat de l’OBSI’

Share

Setmana de presentacions de projectes de cibersocietat

2010 ha estat un any dens i intens. Cibersocietat ha treballat en un bon grapat de projectes per, analitzar els usos de les TIC (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions), acostar un poquet més la societat de la informació i el coneixement a diferents col.lectius, fomentant competències digitals bàsiques i usos avançats de . . . → Continua llegint: Setmana de presentacions de projectes de cibersocietat

Share

Les TIC i els ciutadans balears

Dijous passat a les 12.00 a la Cambra de Comerç de Mallorca vam presentar Les TIC i els Ciutadans. Aquesta publicació correspon al número 8 de la col·lecció iBitàcoles i es refereix a l’estudi sobre el grau d’equipament TIC a les llars de les Illes Balears i l’ús que en fan els ciutadans.

Continua llegint ‘Les TIC i els ciutadans balears’

Share