Comitès de seguiment dels productes del kit ANIBAL

Sessió de comitès dels productes del kit ANIBAL

Sessió de comitès dels productes del kit ANIBAL

El passat divendres dia 8 de juny es varen celebrar al Parc Bit, els diferents comitès de seguiment, avaluació i evolució dels productes que formen el kit ANIBAL.

L’ojectiu primer d’aquests comitès és el d’afavorir una evolució conjunta dels diferents productes i, a l’hora, mancomunada entre les diferents entitats locals interessades, per tal que siguin el més útils possible per a totes les entitats que els empren o sa n’aprofiten de la seva funcionalitat. Això s’aconsegueix fonamentalment, i deixant de banda aspectes de finançament, fent que tots els participants tinguin l’opció d’aportar millores o reportar bugs i que es sentin, tal com és la realitat, com a part important de l’esdevenir de les eines.

Continua llegint ‘Comitès de seguiment dels productes del kit ANIBAL’

Share

Formació del Kit ANIBAL

Partint de la premissa de que és bàsic que les administracions de Balears coneguin bé els productes del Kit ANIBAL per tal de que puguin implantar-los i emprar-los bé, dins els darrers mesos l’iBit ha impartit els cursos de formació de les aplicacions SISTRA i ROLSAC que fan part del Kit ANIBAL. Aquestes accions formatives s’han portat a terme dins el marc del projecte Oficina Tècnica de l’Administració Electrònica 2012 que te per objectiu el desenvolupament de l’administració electrònica al conjunt de les administracions de les Illes Balears en base a les polítiques que s’estableixen dins el Pla ANIBAL com són: reutilització, interoperabilitat, open source, reducció de l’heterogeneïtat, assessorament i suport.

Amb aquesta formació s’ha fet transferència de coneixement entre les diferents administracions per tal de poder fer una implantació més eficient de l’administració electrònica.

El curs de ROLSAC, gestor de continguts d’informació administrativa, es va impartir en dues edicions. La primera va ser dia 4 de Maig de 2012 amb la participació de 15 persones de 8 entitats diferents. La segona va ser dia 1 de Juny de 2012 amb la participació de 17 persones de 11 entitats diferents. Continua llegint ‘Formació del Kit ANIBAL’

Share

Pla ANIBAL a ECEG 2012

La propera setmana, el 14 i 15 de juny, es realitzarà a Barcelona el 12 European Conference on eGovernment, es tracta del congrés més important d’Europa en quant a Govern electrònic. Pel mes de gener vàrem presentar una comunicació que ens varen acceptar, per tant el dijous dia 14 a les 10:45 farem la . . . → Continua llegint: Pla ANIBAL a ECEG 2012

Share

www.plaanibal.com

Un dels pilars que sostenen el Pla ANIBAL és la reutilització, tant del coneixement com de la tecnologia. El que es tracta és que el que s’ha fet a una administració les altres ho coneguin i se’n puguin aprofitar. D’aquesta manera no s’ha de reinventar la roda tantes vegades com administracions (Govern, Consells Insulars, ajuntaments…) tenim, si no que podem aprofitar els encerts i errors de les altres administracions per fer una implantació molt més eficaç i eficient.

Així doncs una de les eines bàsiques en les que feim feina és la web www.plaanibal.com, que empram com un repositori de coneixement on documentam els diferents aspectes de l’administració electrònica. Aquest portal està estructurat en les següents seccions:

Continua llegint ‘www.plaanibal.com’

Share

Com fer una gestió amb l’administració electrònica?

En motiu del dia d’internet que es celebrarà el proper dijous 17 de maig l’ajuntament de Campos ha organitzat una jornada orientada a donar conèixer diferents aspectes  de l’administració electrònica. Entre ells hi haurà una xerrada/demostració de com fer una gestió amb l’administració electrònica en la qual participam des de l’OTAE.

L’objectiu de la . . . → Continua llegint: Com fer una gestió amb l’administració electrònica?

Share

IV Jornada Administració Electrònica

El passat divendres dia 27 d’abril va tenir lloc la IV Jornada d’Administració Electrònica que organitza la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic (DGIDT). L’esdeveniment es va fer a l’auditori del Parc Bit i va ser un èxit de participació, de fet es varen tancar les inscripcions una setmana abans ja que s’havia completat . . . → Continua llegint: IV Jornada Administració Electrònica

Share

CNIS 2012

CNIS 2012Els passats 22 i 23 de febrer es va realitzar el II Congrés Nacional d’Interoperabilitat i Seguretat (CNIS)  amb el lema “Una Administració més segura i connectada”. L’objectiu d’aquest Congrés és seguir avançant amb l’aplicació de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i amb el de Seguretat. Encara que només sigui la segona edició, s’està convertint amb el congrés de referència en quant a l’aplicació dels Esquemes Nacionals gràcies a la qualitat de les comunicacions presentades i al nombre d’assistents.

De les presentacions realitzades, destacaria les següents (es poden veure en vídeo i descarregar les presentacions):

Share

Sede electrónica del ayuntamiento de Campos

El ayuntamiento de Campos es uno de los más avanzados en cuanto a implantación de la administración electrónica en las Islas Baleares, tal y como se desprende del estudio elaborado por el OBSI. Ha sido uno de los ayuntamientos pioneros en acogerse a los principios marcados por el plan ANIBAL y desde la OTAE hemos participado activamente en el dicho proyecto. Uno de los aspectos a destacar del proyecto es la publicación de la sede electrónica. Vamos a ver algunos detalles de dicha sede:

  • Normativa. La sede electrónica se encuentra regulada en la ordenanza reguladora de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos municipales, que se publicó en el BOIB número 18 de 5 de febrero de 2010.
  • Trámites electrónicos. Desde la sede se permite iniciar los 9 trámites electrónicos que se tienen disponibles. Entre ellos están licencias de obra menor y mayor; solicitud de vado permanente y de acceso a la red de alcantarillado; certificado de empadronamiento, convivencia, de residencia para viajes…
  • Carpeta del ciudadano. Espacio donde el ciudadano puede ver el estado de sus trámites electrónicos, es donde se encuentran las respuestas en el entorno digital a la pregunta “¿Qué hay de lo mío?”. Las notificaciones electrónicas se realizan a través de este espacio. Continua llegint ‘Sede electrónica del ayuntamiento de Campos’
Share

OTAE 2012

Ja vos hem anat explicant quines són les tasques que venim fent des de la OTAE (Oficina Tècnica d’Administració Electrònica) amb el suport i la direcció de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic. Bàsicament, estem desenvolupant el Pla ANIBAL per tal d’avançar en la implantació de l’administració electrònica a les Illes Balears d’una manera eficaç i eficient.

Durant aquest 2012 els esforços es centraran en els següents aspectes:

  • Coordinació d’administracions. Bàsicament es tracta de conèixer el que estan fent les diferents administracions en quant a l’administració electrònica i coordinar els esforços d’elles per tal de que el procés d’implantació sigui més eficient i per tant costi manco doblers.
  • Interoperabilitat. En aquest cas els esforços es centraran en aconseguir que les administracions interoperin entre elles. Això és per tal de que els ciutadans no hagin d’aportar documentació que ja està en mans de l’administració i per tant els hi sigui més fàcil la relació amb l’administració. A llarg termini hem d’aconseguir eliminar allò de “li fa falta un paper”.
  • Components tecnològics. Diferents administracions han apostat per implantar l’administració electrònica amb la plataforma tecnològica alliberada en el marc del projecte ANIBAL. Això implica que s’hagi de gestionar el desenvolupament d’aquesta plataforma mitjançant la forja, a més de gestionar els comitès de producte. Continua llegint ‘OTAE 2012′
Share

Presentación geográfica de la implantación de la Administración Electrónica en Baleares en el año 2011

Recientemente, el Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) realizó un estudio acerca de la implantación de la Administración Electrónica contemplada por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
El estudio constaba de una encuesta dividida en dos partes y realizada a los Ayuntamientos y Consells de las Islas Baleares. La primera parte recoge las respuestas a determinadas cuestiones relacionadas con la mencionada ley y la segunda parte recoge el nivel de implantación on-line de algunos procedimientos administrativos.
Como complemento a tal estudio, la Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) desarrolló una aplicación que ofrece una visualización geográfica de los resultados de dicho estudio.
Continua llegint ‘Presentación geográfica de la implantación de la Administración Electrónica en Baleares en el año 2011′

Share