Gestió de l’atenció al client amb els sistemes de tickets

Quan una empresa o qualsevol institució vol oferir un sistema d’atenció als seus clients necessita unes eines adequades que permetin un bon servei, ràpid i eficient. Moltes grans empreses tenen mala imatge per una incorrecta gestió de les incidències, reclamacions o consultes que fan els clients mitjançant els recursos de contacte que tenen al seu abast.

Moltes grans empreses empren sistemes CRM com a eina avançada per gestionar la relació amb els clients, però per sistemes més senzills i limitats a gestionar consultes es poden emprar sistemes de gestió de tickets.

Captura del gestor de tickets osTicket

Captura del gestor de tickets osTicket

Originalment molts desenvolupadors de programari feien servir sistemes de tickets per gestionar els bugs i deficiències o millores dels seus projectes de programació. Ara, és possible adaptar aquests sistemes per donar respostes adequades i ràpides als clients que vulguin contactar amb les empreses o institucions en qüestió.

Continua llegint ‘Gestió de l’atenció al client amb els sistemes de tickets’

Share

Ús dels serveis públics on-line

La passada setmana parlàvem del grau d’adaptació de les administracions públiques a la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que com verem difereix significativament d’unes AAPP a d’altres. .

Avui el que comentarem és l’ús que fa la població d’aquests serveis públics on-line. Encara que hi ha divergències segons les fonts consultades ( INE, Observatorio de administración electrónica, ONTSI, Eurostat, etc.), el que si queda palès és que a l’estat espanyol l’ús que fan els ciutadans i les empreses dels serveis públics en línia se situa lleugerament per davall de la mitja europea i també dels objectiu de l’agenda digital europea pel 2015. Això és degut principalment a que les micropime’s tenen percentatges molt menors que la resta d’empreses i ciutadans, aquests se troben sobre la mitja europea.

Continua llegint ‘Ús dels serveis públics on-line’

Share

Posam en marxa un nou LAB

El passat 15 d’abril el Consell de Govern va aprovar un encàrrec de gestió a la Fundació iBit per al desenvolupament de diverses iniciatives entre les quals es troba la creació d’un Laboratori de Projectes Sociotecnològics i Digitals (sodiLAB). Continua llegint ‘Posam en marxa un nou LAB’

Share

Cicle de formació de solucions Open Source per a PIMEs: el programari lliure més a prop de la petita empresa

Mapa Conceptual

Mapa conceptual del programari lliure - codi obert (wikipedia, autor: VARGUX)

A la Fundació iBit, el programari lliure és un element essencial en el seu dia a dia. No només en els seus desenvolupaments i projectes (més, més i més) o en el seu funcionament intern (més i més), sinó també perquè pensam que el programari lliure implica una oportunitat magnífica per augmentar la competitivitat de les empreses en general i de les PIMEs de les Illes en particular.

Aquesta competitivitat no és només de caire purament de reducció de costos (gran part del programari lliure no té costos de llicències, entre altres avantatges econòmics), sinó també a l’àmbit de les capacitats i prestacions, ja que amb tota l’oferta de programari existent es posa a l’abast de les PIMEs unes solucions empresarials molt potents.

A més, emprar programari lliure implica una llibertat i una flexibilitat molt important per les PIMEs, ja que no depenen de les decisions privades d’un tercer  i pot aconseguir modificacions i adaptacions personalitzades a les seves necessitats ja que té disponible el codi font.

Continua llegint ‘Cicle de formació de solucions Open Source per a PIMEs: el programari lliure més a prop de la petita empresa’

Share