Play for Health: estudi clínic amb pacients afectats d’ICTUS Cerebral

Fins ara la feina feta sobre la plataforma Play for Health ha estat encaminada a construir recursos tecnològics per rehabilitar determinats dèficits funcionals dels pacients mitjançant videojocs. Hem desenvolupat una plataforma, la tecnologia de base, per poder desenvolupar jocs, programar teràpies i fer-ne un seguiment. Hem desplegat la tecnologia a l’Hospital Son Llatzer, a l’Hospital de Manacor i a la residència de persones majors de l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) de Felanitx. Hem començat a aplicar la teràpia a pacients i n’hem recollit les dades resultat de la seva utilització.

Ara però, hem entrat en una nova fase, la de provar a través d’un estudi clínic que els pacients que segueixen les teràpies desenvolupades sobre Play for Health milloren els seus dèficits funcionals.

Continua llegint ‘Play for Health: estudi clínic amb pacients afectats d’ICTUS Cerebral’

Share

El CCI con el servicio 061 del IB-Salut

El Servicio de Atención Médica Urgente 061 es el servicio público de emergencias médicas del Servei de Salut de les Illes Balears, ib-Salut, que asume la responsabilidad de la asistencia sanitaria de las urgencias y emergencias que ocurren dentro del ámbito territorial de las Islas Baleares.

Una de las herramientas TIC que dispone el 061 es el sistema Séneca. Mediante esta herramienta, el Servicio de Atención Médica Urgente registra las intervenciones que han realizado así como los pacientes que se han visto afectados.

Se debe tener en cuenta que en ocasiones, y debido a que nos encontramos en el ámbito de urgencias médicas, la información de que disponen los operadores respecto a los posibles afectados en una intervención es escasa o insuficiente para identificar a los pacientes correctamente, en una primera instancia. Continua llegint ‘El CCI con el servicio 061 del IB-Salut’

Share

Unitat de proves de l’Hospital de Manacor

El Servei de Rehabilitació de l’Hospital de Manacor està integrat al HiLab com a unitat de proves, amb l’objectiu de provar la tecnologia Play for Health i aportar el seu coneixement en la realització de millores i canvis a la tecnologia.

Durant la passada setmana varem concloure la fase d’instal·lació de la tecnologia. Amb això, la unitat de proves de Manacor queda totalment operativa.

A partir d’ara s’obre un període de proves, d’aproximadament dues setmanes, per què els terapeutes es familiaritzin amb l’eina, comencin a treballar amb ella y detectin possibles errors de funcionament. Llavors, una vegada finalitzada aquesta etapa, començarem a recollir els resultats de l’activitat realitzada amb els pacients.

La primera impressió ha estat bona. Els terapeutes han acollit la tecnologia amb interès i ens consta que ja n’hi ha hagut algun que l’ha provada amb algun pacient, amb resultats satisfactoris.

En aquesta instal·lació hem intentat comprar el mínim hardware possible i reutilitzar al màxim el que ja tenien a l’hospital. Per això hem utilitzat hardware divers que ja hi havia per l’hospital facilitat pel servei d’informàtica, en concret: un ordinador de propòsit general, uns comandaments d’una Wii que ja tenien al servei de rehabilitació, una tarja gràfica diferent a la que solem utilitzar i una pantalla de televisió de diferent marca i dimensions a les habituals. Pel que fa a la pista de ball i el sensor Kinect, ha sigut el propi hospital qui s’ha encarregat de comprar-ho.

Continua llegint ‘Unitat de proves de l’Hospital de Manacor’

Share

El CCI y el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de las Islas Baleares

Desde la Dirección General de Salud Pública se ofrecen a la ciudadanía una serie de planes y programas de promoción de la salud. Estos planes tiene como objetivo mejorar la salud de la ciudadanía ya sea mediante programas de prevención o mediante planes de formación o ayuda.

Desde el Centro de Competencias de Integración (CCI) se ha desarrollado y coordinado una integración entre el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de las Islas Baleares (PDPCMB) y el Sistema de Identificación Única de Pacientes (EMPI).

 

Programa de Deteccion Precoz del Cancer de Mama
El objetivo principal del PDPCMB, es controlar aquellas mujeres con un mayor riesgo en padecer cáncer de mama, posibilitando la detección precoz de los casos positivos. Uno de los criterios para ser incluido es tener una edad  comprendida entre 50 y 69 años, momento en el cual pasan a formar parte del protocolo realizándose mamografias periódicas. Inicialmente el PDPCMB  se nutría de dos fuentes de información, el sistema de tarjeta sanitaria individual (TSI) y del censo poblacional, como elementos que proporcionaban datos de candidatas a ser incluidas en el programa.

 

Continua llegint ‘El CCI y el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de las Islas Baleares’

Share

Medicina predictiva personalitzada

Una gran part dels recursos econòmics que es gasten en salut es destinen a pal·liar les malalties cròniques, en molts de casos, quan aquestes ja es troben en un estat molt avançat. En canvi, els recursos destinats a prevenir malalties comunes son més aviat escassos.

Es cert que es fan alguns tipus de proves destinades a detectar, en un estat incipient, certs tipus de dolències amb l’objectiu de tractar-les el més aviat possible i minimitzar, d’aquesta manera, els seus efectes. No obstant, aquest tipus de proves es fan de forma generalitzada sobre perfils de població poc personalitzats.

Continua llegint ‘Medicina predictiva personalitzada’

Share

Solucions a la sostenibilitat dels sistemes socio-sanitaris a IBERDISCAP

La setmana passada, la UIB i la “Asociación Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad”, van organitzar el “VI Congreso Iberoamericano de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad” (http://dmi.uib.es/~ugiv/Iberdiscap2011/).

El congrés es va celebrar a les instal·lacions de la Fundació La Caixa del Gran Hotel de Palma amb gran èxit d’assistència d’investigadors i . . . → Continua llegint: Solucions a la sostenibilitat dels sistemes socio-sanitaris a IBERDISCAP

Share

Integración de Espirometrías en Atención Primaria

Arquitectura del proyecto de integración de espirometrías

El Centro de Competencias de Integración (CCI), nace desde el área de Salud de la Fundació iBit juntamente con el Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-Salut), con la intención de crear una entidad que permita gestionar de manera eficiente e independiente la investigación TIC aplicada a la sanidad, en concreto en temas de interoperabilidad, aprovechando para ello el bagaje innovador de la Fundació iBit y la experiencia Sanitaria del IB-Salut.

Un ejemplo de ello seria el proyecto de Integración de Espirometrías en Atención Primaria.

Actualmente las pruebas espirométricas que se realizan en los centros de salud (CS) y en unidades básicas de salud (UBS) de Atención Primaria (AP) del IB-Salut, se imprimen en papel, se transcriben algunos datos de dichas pruebas espirométricas en el aplicativo de Historia Clínica Electrónica (HCE) de AP y finalmente se adjuntan a la carpeta del paciente.

Posibilitar el incluir estos estudios espirométricas de forma automatizada en la HCE de AP, junto con los datos relevantes, que estos queden asociados al paciente y puedan ser consultados en cualquier momento, con independencia de la ubicación del mismo, fue una de las motivaciones que impulsaron este proyecto de interoperabilidad.

El principal handicap de este tipo de proyectos consiste en que debe trabajarse con los distintos modelos, fabricantes y versiones de formatos (mayoritariamente propietarios y cerrados) diseminados en el ámbito de AP.

Continua llegint ‘Integración de Espirometrías en Atención Primaria’

Share

SDK oficial de Microsoft per a Kinect

Avui ens ha visitat l’Oscar Sanz, Director de Desenvolupament de Negoci de Sanitat a Microsoft Iberica. Estava interessat en conèixer de primera ma els desenvolupaments que estem realitzant al HiLab per aplicar els videojocs als processos assistencials de rehabilitació, i especialment en l’ús que en fem de la Kinect com a mètode d’interacció entre . . . → Continua llegint: SDK oficial de Microsoft per a Kinect

Share

Play for Health celebra el Día de Internet

 

Asistente probando P4H

Durante la mañana de ayer, en el marco del Día de Internet, las doctoras Mª Àngels Farreny y Petra Vidal presentaron, junto a la Fundación iBit, el proyecto Play for Health a las más de 40 personas que asistieron al telecentro de Campos.

 

. . . → Continua llegint: Play for Health celebra el Día de Internet

Share

Videojocs per a la rehabilitació dels pacients amb Parkinson

La malaltia de Parkinson és un trastorn neurològic freqüent, una malaltia lentament progressiva, els símptomes de la qual empitjoren gradualment amb el temps. La malaltia afecta a més de quatre milions de persones al món (100.000 persones a Espanya) i les previsions són que al 2030 el nombre de persones afectades per aquesta malaltia sigui de nou milions.

La malaltia de Parkinson provoca trastorns en el moviment i desencadena alteracions de la funció cognitiva, de l’expressió de les emocions i de la funció autònoma. En fases més avançades de la malaltia provoca també problemes de l’equilibri i de coordinació.

Existeixen tractaments farmacològics que aconsegueixen millores en la part motora però no han demostrat millores en els problemes de l’equilibri.

La rehabilitació és un aspecte important en el tractament de la malaltia i s’enfoca la realització d’exercicis per millorar la postura, l’equilibri i la marxa, exercicis respiratoris, teràpia ocupacional i teràpia del llenguatge. En aquest aspecte, ja existeixen iniciatives que apliquen l’ús de videojocs com a complement i ajuda a la rehabilitació de la malaltia de Parkinson (http://www.parkinsonblanes.org/Juegos/Juegos-ACAP-Blanes.htm).

Continua llegint ‘Videojocs per a la rehabilitació dels pacients amb Parkinson’

Share