SECOVIB: Eina de Comptabilitat Vitivinícola

El projecte Secovib va sorgir de la necessitat de dotar al sector primari de noves tecnologies. En el cas concret de les bodegues se va cercar una eina informàtica que fos útil per la bodega en la seva feina diària però també que fos útil per l’administració. Primer se va fer una revisió de les eines existents al mercat per dur la comptabilitat vitivinícola, però cap de les eines complia amb la normativa de registre de llibres de comptabilitat tal i com necessita la Conselleria. Per aquest motiu se va optar per desenvolupar una eina a mida.

Després de vàries fases de desenvolupament, s’ha arribat a la versió actual, una versió molt completa que s’ha millorat bastant de la base inicial. S’ha hagut d’anar adaptant l’aplicació als nous requeriments que han anat sorgint als darrers temps, com per exemple la necessitat de dur la comptabilitat també per Imposts Especials.

Continua llegint ‘SECOVIB: Eina de Comptabilitat Vitivinícola’

Share