Formació de ROLSAC i SISTRA

Un dels problemes que ens trobam en el desplegament de la plataforma tecnològica d’ANIBAL és que els responsables tècnics de les administracions no coneixen a fons el productes i els hi és complicat veure fins on poden arribar amb cada una de les aplicacions que s’han posat a disposició de les administracions públiques.

Per aquest motiu hem preparat uns cursos de formació orientats a donar a conèixer les funcionalitats dels productes, el procés que seguim per fer els desenvolupament així com el manteniment bàsic. Inicialment tenim previst fer la formació de SISTRA i de ROLSAC i més endavant es realitzarà la formació d’HELIUM i del REGWEB.

Els destinataris de la formació són els responsables tècnics (TIC) de les administracions públiques de les Illes Balears. Si vos hi voleu inscriure podeu enviar un correu a l’adreça otae@ibit.org

Continua llegint ‘Formació de ROLSAC i SISTRA’

Share

60+1 Prácticas de Referencia

El estudio 60+1 Prácticas de Referencia en el impulso de la Administración electrónica en España contiene 3 prácticas aportadas por las Islas Baleares en las cuales hemos trabajado desde la OTAE. En concreto se trata de SISTRA que se enmarca en la categoría de instrumentos de soporte a la tramitación electrónica, de HELIUM que está incluida en la categoría de sistemas de BackOffice / Gestión Interna y del propio Plan ANIBAL que se recoge en la categoría marco común de soporte al desarrollo de la administración electrónica.

El objetivo del estudio es dar a conocer algunas de las principales actuaciones llevadas a cabo por las distintas Administraciones autonómicas españolas, de manera que pueda servir como base de conocimiento para todas las Administraciones públicas, además se ha buscado lograr otros propósitos tales como: Continua llegint ’60+1 Prácticas de Referencia’

Share

La DGRDI se apunta a la Administración Electrónica

La ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos al sector público reconoce el derecho de los ciudadanos a la comunicación con las Administraciones por medios electrónicos, pero este derecho tiene como contrapartida que las Administraciones tienen que dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que pueda ser ejercido. En este sentido este proyecto plantea un conjunto de actuaciones estratégicas y tecnológicas alineadas con el Pla Anibal avalado por la Comissió Balear de Tecnologia i Comunicació.

El objetivo de este proyecto es la configuración del conjunto de procesos que forman el catálogo de procedimientos de la DGRDI sobre la infraestructura de las herramientas tecnológicas proporcionadas por el Govern de les Illes Balears, para ponerlos a disposición de los ciudadanos y habilitar la presentación de solicitudes y recepción de notificaciones por el canal telemático, así como mejora y modernización de la gestión interna de los expedientes que se deriven.

Continua llegint ‘La DGRDI se apunta a la Administración Electrónica’

Share

SISTRA: La porta electrònica de les administracions

Dins el marc de l’estratègia del Pla Anibal, s’han alliberat com a programari lliure un conjunt d’eines per tal de permetre a les administracions públiques de les Illes Balears complir amb la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Pot ser una de les més importants és el sistema de tramitació SISTRA. Es tracta d’un producte desenvolupat pel Govern de les Illes Balears, i del qual se’n va alliberar el seu codi font.

Aquest producte té, entre d’altres funcionalitats, la de permetre al ciutadà complimentar un tràmit amb l’administració de forma telemàtica, o la d’emetre notificacions telemàtiques. Avui ens centrarem amb la realització de tràmits.

Continua llegint ‘SISTRA: La porta electrònica de les administracions’

Share