Us presentam al Dr.TIC

El Dr. TIC és un servei d’orientació a les empreses en matèria d’implantació de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

Continua llegint ‘Us presentam al Dr.TIC’

Share

Entrevista a Alexandra Lizana, formadora del curs d’alfabetització digital organitzat per l’iBit a l’aula d’ASPAYM

Vídeo entrevista a Alexandra Lizana

Clica damunt la imatge per veure el vídeo

Arran dels cursos d’alfabetització digital per a persones amb discapacitat organitzats per la Fundació iBit amb col·laboració d’ASPAYM i d’ABDEM a l’aula d’inclusió social digital d’ASPAYM, entrevistam a Alexandra Lizana, formadora del primer grup que ha realitzat el taller, finalitzat el passat 9 de novembre.

- Què és l’alfabetització digital?

L’alfabetització digital es tracta de donar coneixements i formació a aquelles persones que no arriben a les noves tecnologies. És tracta de superar l’escletxa digital que es dona en molts països i que a vegades pensam que és difícil trobar aquí a Palma. Quan vaig arribar al curs pensava que els alumnes tendrien algun coneixement previ però realment a aquest curs hi havia una gran analfabetització digital, ja que els alumnes mai havien utilitzat aquestes eines i no tenien eines econòmiques per a fer-ho.

Continua llegint ‘Entrevista a Alexandra Lizana, formadora del curs d’alfabetització digital organitzat per l’iBit a l’aula d’ASPAYM’

Share

La comunicació 2.0 de l'iBit

Des de la Fundació iBit es desenvolupa tecnologia però també es utilitzada com a eina de comunicació. La comunicació i la publicitat dels nostres projectes cada vegada està més orientada a les eines gratuïtes que ens ofereix el món digital, en un context on cada vegada s’ha de prescindir més de les accions comunicatives de pagament. Llavors, el blog “L’iBit en primera persona” i la presència a 8 xarxes socials ens permet anar cumplint amb part dels objectius comunicatius de la nostra organització. A més, una estratègia de comunicació  pròpia, el seguiment mitjançant indicadors i l’anàlisi dels impactes formen part de la nostra tasca.

Des del mes d’abril de 2011 l’iBit disposa d’una estratègia de comunicació específica de xarxes socials, la qual serveix de marc a l’hora de difondre l’activitat de la fundació a través d’aquestes eines. Així, treballam amb uns objectius generals, entre els quals hi ha la visibilitat de la tasca de l’iBit, el posicionament i reconeixment com a entitat de referència en innovació tecnològica a les Illes Balears i el networking per compartir experiències i fomentar col·laboracions. A la vegada, l’estratègia marca uns objectius específics per a cada xarxa social relacionats amb el tipus de continguts que difonen.

Aquí us presentam el diagrama que resumeix la relació de la Fundació iBit i les eines 2.0.

Continua llegint ‘La comunicació 2.0 de l’iBit’

Share

Desarrollando un cliente de servicio CAVAL

Hemos hablado numerosas veces en este blog del Proyecto CAVAL por lo que considero que no es necesario volverlo a explicar, si alguno de vosotros aún no lo conoce podéis leer sobre el proyecto aquí, aquí, aquí o leer algún post un poco más técnico sobre alguno de los módulos del proyecto como el proceso de reserva on-line, la especificación de channel manager, los procesos de creación de especificaciones, el validador, la especificación de turismo de factura electrónica,  la matrícula turística o sus interfaces gráficas, el matching tool o incluso proyectos de fin de carrera que se han presentado a raíz de CAVAL.

En este post nos ponemos un poco en la piel del desarrollador Java, y vamos a ver desde su punto de vista como puede desarrollar un cliente para servicio web que cumple con la especificación  CAVAL.

Continua llegint ‘Desarrollando un cliente de servicio CAVAL’

Share

Projectes i iniciatives de cibersocietat. Visió panoràmica

El juny de 2010 es va publicar el primer article de l’àrea de cibersocietat al blog de l’iBit, on s’explicava quins eren els objectius de l’àrea de cibersocietat. Resumint: atracar les TIC als sectors i ciutadania que en fan un ús menys intensiu i tenen menys recursos o oportunitats per apropar-s’hi, amb l’objectiu que adquireixin competències digitals i siguin més competitius en els respectius mercats.

A l’apartat de cibersocietat de la web corporativa de la Fundació iBit es poden consultar les fitxes dels projectes.

I a la secció de cibersocietat del blog de l’iBit es pot anar seguint l’evolució dels projectes que hem desenvolupat o  en els quals hem participat.

Els projectes comencen i acaben. N’hi ha que estan pensats perquè tenguin continuïtat i d’altres perquè el coneixement adquirit durant el projecte perduri, pugui ser reutilitzat per futurs usuaris i sigui la base per iniciar nous projectes.

Continua llegint ‘Projectes i iniciatives de cibersocietat. Visió panoràmica’

Share

L’OBSI publica la tercera Monografia i el primer Obsímetre.

Ja hem dit que les monografies són publicacions breus sobre temes concrets relacionats amb la societat de la informació a les Illes Balears i que es publiquen en format digital. Idò bé, des de l’OBSI publicam la que fa número 3 sota el títol Els col·legis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0.

A més, també publicam el primer Obsímetre, així és com anomenam els informes en forma de baròmetre de dades relacionades amb projectes i ús de TIC a la nostra Comunitat.

Continua llegint ‘L’OBSI publica la tercera Monografia i el primer Obsímetre.’

Share

Resultados de la valorización de la tecnología P4H

Como ya hemos mencionado en el post anterior “Innocash: un programa per valoritzar i madurar resultats d’I+D”, la Fundación Genoma España nos ha concedido una ayuda para la realización de un estudio de valorización de la tecnología P4H. Innocash es un programa de valoración y transferencia de tecnología a través de la identificación de las acciones de desarrollo necesarias para lograr un producto o servicio innovador y con expectativas reales de mercado.

Para la valorización, una consultora experta realiza un informe llamado Dossier tecnológico. Luego, éste se promociona través del Escaparate Tecnológico Innocash para facilitar intercambios tecnológicos y ayudar a la comercialización de la tecnología.

Nuestro Dossier de valorización ha sido desarrollado por la consultora Kimbcn Knowledge innovation market, que es una fundación sin ánimo de lucro que tiene entre sus fundadores la Cámara de Comercio de Barcelona. En el dossier se ha realizado: Continua llegint ‘Resultados de la valorización de la tecnología P4H’

Share

Presentació del nivell avançat de l’ ACTIC

Com ja vaig apuntar a un apunt anterior, des de l’iBit estam treballant en la posada en marxa de l’acreditació TIC a Balears. En aquest projecte, finançat amb fons del Plan Avanza, comptam amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

El divendres 1 de juliol vaig assistir a la presentació del nivell 3 de l’Acreditació TIC a Barcelona, que a partir del setembre ja serà una realitat: Continua llegint ‘Presentació del nivell avançat de l’ ACTIC’

Share

Integración de Espirometrías en Atención Primaria

Arquitectura del proyecto de integración de espirometrías

El Centro de Competencias de Integración (CCI), nace desde el área de Salud de la Fundació iBit juntamente con el Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-Salut), con la intención de crear una entidad que permita gestionar de manera eficiente e independiente la investigación TIC aplicada a la sanidad, en concreto en temas de interoperabilidad, aprovechando para ello el bagaje innovador de la Fundació iBit y la experiencia Sanitaria del IB-Salut.

Un ejemplo de ello seria el proyecto de Integración de Espirometrías en Atención Primaria.

Actualmente las pruebas espirométricas que se realizan en los centros de salud (CS) y en unidades básicas de salud (UBS) de Atención Primaria (AP) del IB-Salut, se imprimen en papel, se transcriben algunos datos de dichas pruebas espirométricas en el aplicativo de Historia Clínica Electrónica (HCE) de AP y finalmente se adjuntan a la carpeta del paciente.

Posibilitar el incluir estos estudios espirométricas de forma automatizada en la HCE de AP, junto con los datos relevantes, que estos queden asociados al paciente y puedan ser consultados en cualquier momento, con independencia de la ubicación del mismo, fue una de las motivaciones que impulsaron este proyecto de interoperabilidad.

El principal handicap de este tipo de proyectos consiste en que debe trabajarse con los distintos modelos, fabricantes y versiones de formatos (mayoritariamente propietarios y cerrados) diseminados en el ámbito de AP.

Continua llegint ‘Integración de Espirometrías en Atención Primaria’

Share

Transferència de tecnologia i coneixementEl punt de referència en política d’innovació a nivell de l’Estat Espanyol és el Ministerio de Ciencia e Innovación. A través de la Secretaria General d’Innovació s’ha desenvolupat l’Estratègia Estatal d’Innovació que, fonamentada en un diagnostic de la situació de la innovació al nostre país, determina i quantifica els objectius a mig i llarg plaç que milloraran la capacitat innovadora de la nostra economia i estableix una sèrie de mesures per contribuir a aconseguir aquests objectius.

L’element central d’aquesta estratègia és la transferència del coneixement:

“El conocimiento científico acumulado en el sistema español de I+D+i, así como las prácticas y canales para ponerlo a disposición de la industria y de la sociedad, han sido y siguen siendo un elemento central en toda política de innovación. El establecimiento de sistemas que faciliten y promuevan la transferencia del conocimiento desde los centros de investigación hacia los sectores productivos constituye el núcleo sobre el que se asienta la estrategia estatal de innovación.”

Continua llegint ‘Transferència de tecnologia i coneixement’

Share