El repte de la innovació en la contractació pública

Amb la transparència i la igualtat d’oportunitats com a objectius, des de l’equip de contractació de la Fundació iBit s’impulsen iniciatives de caire innovador. La Fundació té al seu abast un conjunt de persones preparades, amb un fort caràcter innovador i un perfil orientat a les TIC que desenvolupen les tasques de contractació.

La Llei de Contractes del Sector Públic obliga a donar publicitat a totes les contractacions que superin el llindar dels 59.999,99 euros sense IVA. No obstant això, la Fundació iBit ha establit com a norma interna que es licitin pel procediment obert, sempre que sigui possible, totes les licitacions que impliquin una despesa superior als 17.999,99 euros. En ocasions, per motius de terminis, inviabilitat tècnica o l’interès general i sempre que la llei ho permeti,fan que sigui recomanable emplear models contractació sense publicitat.

Continua llegint ‘El repte de la innovació en la contractació pública’

Share