Propostes amb garantia d’èxit

Fa unes setmanes se va assistir a la presentació del servei d’assessoria per presentar projectes a les convocatòries de la Unió Europea. Carsa, Atos, Parc Bit, servei d’innovació.

A més de la presentació de les dues consultores ATOS (TIC) i CARSA (resta d’àrees) que proporcionaran el suport a les empreses i els serveis oferts, també hi va haver una presentació sobre què és necessari per elaborar una proposta guanyadora a convocatòries de subvenció d’I+D+I.

Hem de tenir en compte que en les darreres convocatòries del programa marc, la taxa d’èxit és aproximadament d’un 15%, mentre que la nota mitja de les propostes que han obtingut finançament és d’un 8,78 sobre 10. Dues dades que ens demostren que l’esforç a dedicar en una proposta és considerable i que només l’excel·lència és garantia d’èxit.

En primer lloc, si volem que el revisor agafi en ganes la proposta, hem de tenir una persona o persones que redactin bé, aquesta no la solen dir però és bastant important, i si és una convocatòria europea que sàpiga redactar en anglès. I no parlam d’anglès natiu, basta emprar un anglès que se pugui llegir, sense recarregament i excessives frases subordinades. Redacció clara i concisa.

Continua llegint ‘Propostes amb garantia d’èxit’

Share

Un Promotor Tecnológico como Gestor de la Innovación en la Fundació iBit

La Fundació iBit está colaborando con la Fundació Universitat Empresa (FUEIB) en el desarrollo de programas de cooperación educativa. A través del programa de becas formativo-laborales Promotores Tecnológicos de las Islas Baleares, en el Área de Salut hemos acogido la figura de un promotor (estudiante o titulado universitario) de la innovación, que ha recibido formación especializada  en diferentes aspectos relacionados con la innovación (cómo realizar un diagnóstico tecnológico, preparar un proyecto innovador dentro de una empresa o sobre qué vías de financiación existen para la I+D+i).

Continua llegint ‘Un Promotor Tecnológico como Gestor de la Innovación en la Fundació iBit’

Share

Un cas pràctic de Vigilància Tecnològica: presentació d’una proposta de projecte

Entenem la Vigilància Tecnològica com una cerca per captar informació científica i tecnològica rellevant per a la pròpia organització (estat de l’art, canvis en tecnologies i mercats, necessitats dels clients,…) per analitzar-la i convertir-la en coneixement per a que se pugui emprar per innovar i anticipar als canvis.

A l’Àrea de Salut, des de la línia Gestió i Transferència de Coneixement, aplicam la Vigilància Tecnològica al procés de preparació de propostes per obtenir finançament competitiu. Seguim aquestes passes:

  1. Detectar oportunitats, determinant les fonts d’informació rellevants per a fer el seguiment de les convocatòries.
  2. Analitzar la informació. En primer lloc, se seleccionen les convocatòries de programes a nivells regional, nacional i internacional i després es dicuteix les possibles participacions dins la convocatòria amb els altres membres de l’equip.
  3. Relacions amb entitats externes, a través de l’assistència a esdeveniments directament relacionats amb les convocatòries obertes de finançament on presentam les nostres possibles contribucions i contacte amb els possibles partners
  4. Explotar el coneixement obtingut, mitjançant la generació del consorci i la preparació de la proposta.

A continuació ho exemplificarem en una proposta de projecte anomenada INTERACT.ME, que es va presentar a finançament competitiu a la convocatoria del 7è Programa Marc, juntament amb altres socis europeus.

Continua llegint ‘Un cas pràctic de Vigilància Tecnològica: presentació d’una proposta de projecte’

Share

Creative Commons: Compartint Coneixement

La finalitat és que l’autor deixi clar què permet a un tercer amb la seva obra i que aquest tercer sàpiga amb seguretat què pot i no fer. Està clar que això també es fa amb una típica llicència de caràcter prohibitiu “Jo autor dic que no pots fer res amb la meva obra. Tu usuari entens que res pots fer”. Però l’aparició d’Internet i la digitalització de la informació han obligat a una nova forma de compartir el coneixement, i CC és una metodologia per adaptar-se a aquesta nova forma. Una on ja no es diu “Tot està prohibit”, sinó “Està permès…” . . . → Continua llegint: Creative Commons: Compartint Coneixement

Share