Telefónica presenta La Sociedad de la Información en España 2012

Avui es presenta, a Madrid, la tretzena edició de “La sociedad de la Información en España 2012”, informe anual que la Fundación Telefónica publica any rere any i que recull els principals indicadors, dades i canvis en el sector de les TIC. Aquest informe inclou la pròpia visió de cada una de les Comunitats Autònomes, amb les quals col·labora per dur a terme el darrer capítol de l’informe.

Ja fa uns anys que l’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) s’encarrega de redactar el capítol que fa referència a les Illes Balears, on es presenten les dades en quant a implantació de TIC a la nostra Comunitat i els projectes més destacats en aquesta matèria.

Continua llegint ‘Telefónica presenta La Sociedad de la Información en España 2012′

Share

Disponibilitat de serveis d’administració electrònica

Fa unes setmanes se va publicar l’informe 2011 sobre el desenvolupament de la societat de la informació a Espanya de la Fundació Orange, en el seu capítol 4 trobam l’estudi de l’e-Administració mitjançant indicadors de disponibilitat de serveis públics en línia . Enguany, com a novetat, apart dels serveis electrònics de les CCAA, també se dedica un apartat als 20 ajuntaments més importants de l’estat espanyol, entre d’ells el de Palma.

Per altra banda, l’any 2010 la Federació espanyola de municipis i províncies va publicar un informe sobre el grau d’adaptació dels municipis de manco de 20.000 habitants a la llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que en el seu apartat 3.5 ofereix indicadors del grau d’adaptació electrònica del serveis municipals. En aquest estudi no s’han inclòs les Illes Balears.

Encara que les escales per mesurar l’adaptació no son idèntiques si que s’han pogut establir equivalències ja que tenen la mateixa filosofia. Concretament, quantifiquen en la següent escala: manca d’informació (N0), només informació (N1), permet algun tipus d’interacció (descarrega de formularis) (N2), interacció en els dos sentits (N3) i se permet tota la tramitació en línia (N4).

En base a tot això, a l’informe Orange s’analitzen 26 serveis per CCAA i 11 pels grans ajuntaments, mentre que a l’enquesta del FEMP s’analitzen 56 serveis.

Continua llegint ‘Disponibilitat de serveis d’administració electrònica’

Share