Experiències amb els webmails

El correu electrònic avui en dia és una eina de treball vital per a la majoria de les persones. A més hem d’afegir el fet de la facilitat d’accés a Internet des de qualsevol lloc gràcies a l’abaratiment de les comunicacions i a l’auge de les aplicacions i prestacions per a mòbils, la qual cosa provoca que ja pràcticament tots els treballadors tenguin la necessitat d’accedir al correu, ja sigui de forma habitual, o tan sols puntual.
logo webmailAquesta situació ens obliga per tant als administradors del SI a millorar els serveis que oferim, i al mateix temps adaptar-los a les necessitats i condicions d’accés personalitzades. Cada persona és un món amb les seves particularitats. Es pot accedir des de diferents mòbils (de diferent generació, pantalla, teclat, …), tablets, ordenadors portàtils, ordenadors fixos, …; les connexions poden ser lentes, ràpides, de quota fixa o de pagament per transferència consumida, des de Wifis privades o públiques, des de LAN, … Per tant, cada moment necessita un accés diferent al correu. De la comoditat del client gestor de correu del PC de l’oficina a l’accés puntual, però sempre pot ser amb la necessitat de poder accedir a correus vists des d’altres ubicacions.

Continua llegint ‘Experiències amb els webmails’

Share

El kit ANIBAL a mig i llarg termini

L’aposta ferma, en termes d’inversió, esforç i transferència, que el Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Innovació, Desenvolupament Tecnològic, i de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica, fa amb el kit ANIBAL, és un fet que no escapa als socis i col·laboradors que participen en la implantació de l’administració electrònica segons l’estratègia definida al Pla ANIBAL. Però per reforçar-ne aquesta percepció i llançar un missatge als possibles i potencials socis, cal fer esment a les sessions que es duen a terme sobre cada un dels productes que integren el kit ANIBAL.

Aquestes sessions, a l’oficina tècnica les anomenam comitès de producte, tenen un doble objectiu. Per una banda, presentar totes les tasques que el govern i d’altres participants estan desenvolupant sobre cada producte. Per una d’altra, permetre que els actuals usuaris dels productes, així com als potencials col·laboradors, pugin expressar les seves incerteses i necessitats funcionals i tècniques sobre cada producte, així com aportar solucions funcionals o de caràcter tècnic mitjançant un desenvolupament concret. Llavors com que els productes del kit ANIBAL són de codi obert i d’accés públic (llicència GPL v3) és fa possible definir una fulla de ruta d’evolució mancomunada en la que poden participar tots els interessats, aportant millores, fent proves, liderant una implantació, etc. D’aquesta manera s’aconsegueixen tot un seguit de fites clares, algunes serien:

Continua llegint ‘El kit ANIBAL a mig i llarg termini’

Share

El phpList com a eina per al nostre Butlletí l’iBit al dia

Recentment des de l’iBit ens hem trobat amb la necessitat de crear un butlletí de notícies (o newsletter) per tal de difondre tota la informació cap als nostres contactes. Així, amb un simple correu informam dels nostres principals actes, notícies, informacions, … de forma senzilla i còmode per l’usuari, el qual es pot apuntar o modificar les seves dades personalment des del següent enllaç. L’anterior sistema necessitava de canvis i innovacions, i per tant era necessari cercar noves eines. A partir de les necessitats i requeriments detectats, i avaluant les diferents possibilitats, ens acabàrem per decidir per l’aplicació phpList.

 

Continua llegint ‘El phpList com a eina per al nostre Butlletí l’iBit al dia’

Share

Jornada de casos pràctics de programari lliure a pimes i administració

Des de la Fundació iBit tenim un compromís de foment de l’ús del programari lliure tant a les pimes com a l’administració pública. Així, hem realitzat diverses accions de difusió, divulgació i formació en aplicacions lliures a l’àmbit del projecte del Pla Avanza “Cicle de Formació de solucions Open Source per a pimes“.

. . . → Continua llegint: Jornada de casos pràctics de programari lliure a pimes i administració

Share

Gestió de l’atenció al client amb els sistemes de tickets

Quan una empresa o qualsevol institució vol oferir un sistema d’atenció als seus clients necessita unes eines adequades que permetin un bon servei, ràpid i eficient. Moltes grans empreses tenen mala imatge per una incorrecta gestió de les incidències, reclamacions o consultes que fan els clients mitjançant els recursos de contacte que tenen al seu abast.

Moltes grans empreses empren sistemes CRM com a eina avançada per gestionar la relació amb els clients, però per sistemes més senzills i limitats a gestionar consultes es poden emprar sistemes de gestió de tickets.

Captura del gestor de tickets osTicket

Captura del gestor de tickets osTicket

Originalment molts desenvolupadors de programari feien servir sistemes de tickets per gestionar els bugs i deficiències o millores dels seus projectes de programació. Ara, és possible adaptar aquests sistemes per donar respostes adequades i ràpides als clients que vulguin contactar amb les empreses o institucions en qüestió.

Continua llegint ‘Gestió de l’atenció al client amb els sistemes de tickets’

Share

Repositoris de codi

Seguint la presentació de les eines basades en Open Source que utilitzam a la Fundació, i que es poden trobar baix l’etiqueta “Open Source a l’iBit” aquesta setmana vos mostrarem els repositoris de codi i control de versions, més concretament els dos que utilitzam a l’iBit: el CVS i el Subversion (SVN).

repositorisI per què serveixen aquestes eines? En el moment en què hi ha més d’una persona treballant damunt del mateix arxiu o codi és imprescindible una certa coordinació. Quan ja hi ha tot un equip i fins i tot empreses externes o gent geogràficament dispersa, aquesta coordinació és gairebé impossible. Aquestes eines ens faciliten la tasca del control de versions, com registrar els canvis que es van fent en el projecte; recuperar versions anteriors del codi; conèixer quins canvis s’han fet sobre un arxiu, saber qui els ha fet i quan; gestionar els conflictes que es puguin produir entre diferents desenvolupadors al modificar el mateix fitxer; detectar les diferències entre diferents versions del mateix arxiu; … A més, funciona com a repositori de tots els codis de l’organització, i simplifica la tasca dels backups, de la seguretat i la gestió de permisos d’accés al codi, controlar l’accés des de l’exterior, gestió del codi (segons la metodologia i bones pràctiques basades en l’estrucutra Trunk pel desenvolupament principal, Tags per ubicar les “versions congelades”, i branches per a les versions de desenvolupament paral·leles al trunk), …

Continua llegint ‘Repositoris de codi’

Share

Inventaris?…Cap problema.

El departament de sistemes té una sèrie d’amics i coneguts dels que ja vos n’hem presentat alguns, com el Nagios (el nostre vigilant 24 hores), o l’ SpamAssasin (filtre de correu) que ens ajuden a fer la nostra feina. Avui vos presentarem l’OCS Inventory, un programa d’inventari automàtic.

Inventari xarxa Una de les feines més avorrides és la d’inventariar. A més, sovint aquests queden obsolets en poques setmanes, al no actualitzar-se constantment. L’OCS (Open Computer and Software) ens permet fer de forma automàtica aquesta tasca, i a més obtenir solució a moltes operacions quotidianes. Imaginem que ha sortit una nova versió d’un programa. Imaginem que volem actualitzar-lo. I ara imaginem que tenim 100 computadors i no sabem a quins està instal·lat. Sembla una feinada. Doncs gràcies al OCS Inventory no ho és tant. També podem resoldre en un clic quants d’equips disposen de poca RAM i s’han de renovar, quins acaben sa garantia, quins tenen un determinat tipus de monitor, …

Continua llegint ‘Inventaris?…Cap problema.’

Share

El blog de l’iBit

En anteriors articles vos hem anant contant alguns projectes i tasques que realitzam al departament de Sistemes i Xarxes de Comunicacions, com l’oficina virtual, el projecte baccon, la implantació d’un gestor documental, el sistema d’autenticació central (sac), la monitorització de serveis (nagios), la lluita diària contra l’spam,…

Avui vos parlarem una mica d’aquest blog a on està penjat aquest mateix article. Fa uns tres mesos se’ns va encomanar la tasca de muntar el blog de l’iBit amb un wordpress. En dues setmanes ja estava en marxa i sortia la primera versió operativa.  La Fundació volia comunicar d’una manera més directa i informal els projectes que desenvolupa.

Continua llegint ‘El blog de l’iBit’

Share

Analizant les webs (Continuació)

A l’anterior post d’anàlisi web introduírem que hi ha dos tipus principals d’eines per analitzar el tràfic que tenim a les nostres webs: els basats en l’activitat del servidor, i el de temps real. Avui intentarem explicar les seves diferències, i explicar per què entre ells es poden donar valors diferents.

 • Com funcionen els basats en l’activitat del servidor?

Els servidors web, com l’Apache o l’IIS, generen un registre de les peticions rebudes a la web, amb informació sobre la consulta, la IP del client, la pàgina des d’on s’enllaça (referers), errors de la pàgina, i fins i tot informació sobre el tipus de navegador, sistema operatiu i resolució de pantalla de l’ordenador del client. A partir d’aquests registres, anomenats logs, disposam de programaris que interpreten les dades i generen informes estadístics sobre aquests. És el webmaster l’encarregat de decidir cada quan es fan les estadístiques (diàriament, setmanalment, …). El programador no ha d’incloure res d’especial dins de la web.

 • Com funcionen els basats en temps real?

Aquests necessiten de petits fragments de codi incrustats dins de les nostres planes web, o al menys dins de les que volguem analitzar. Quan el client visita la nostra web, el seu navegador executa aquest codi i envia la informació directament dins d’una base de dades, preparada per extreure la informació desitjada. Els programaris llegeixen directament de la base de dades, i per tant la informació que podem extreure és en temps real.

Continua llegint ‘Analizant les webs (Continuació)’

Share

Analitzant les webs

En qualsevol producte que s’ofereix a un client l’empresa està interessada sempre en conèixer el seu ús, grau de satisfacció, característiques dels seus usuaris, … És a dir, analitzar l’impacte sobre el producte per tal de millorar-lo, actualitzar-lo, adqAnàlisi webuirir coneixement per a futurs productes, realitzar campanyes de màrqueting, promoció, o altre activitat comercial damunt ell.

En el nostre cas els nostres productes moltes vegades són les webs. Llavors, com podem analitzar el seu impacte? El mètode més comú és l’ús d’eines d’anàlisis de webs, que consisteix bàsicament en capturar totes les dades que poguem del tràfic d’Internet que rebem, i representar-lo en informes senzills per tal de comprendre l’ús que es fa de les nostre web, i posteriorment optimitzar-lo.

Entre altres aspectes, es poden descobrir:

 • Quantes visites o consultes es fan
 • Quines són les pàgines més visitades, o les que no
 • Les pàgines comuns d’entrada i/o les pàgines de sortida
 • Des de quin país ens visiten
 • Com la gent ens coneix, és a dir:
 • Les webs que ens enllacen (referers) i que més visites ens envien
 • Els cercadors que ens enllacen, i quines cadenes de cerca, o paraules clau, són les que utilitzen els usuaris per trobar-nos
 • Els errors produïts i/o enllaços romputs
 • Informació tècnica dels navegadors de clients per a estadístiques tecnològiques

Continua llegint ‘Analitzant les webs’

Share