Play for Health guanyador dels premis asLAN en la categoria de sanitat

El passats 27, 28 i 29 de març es va celebrar al recinte firal de Madrid (IFEMA) el congrés i exposició SITI 2012, organitzat per l’Associació de Proveïdors i Xarxes de Telecomunicacions asLAN. SITI/asLAN és la fira professional i especialitzada, dirigida a tots els interessats en solucions per a les administracions públiques, operadores de telecomunicacions, grans corporacions i PIMES en l’ambit de les xarxes de comunicacions.

En el marc d’aquesta fira és va realitzar la IV Convocatòria de Premis asLAN a Administracions i Organismes públics. La Fundació IBIT hi va presentar el projecte Play for Health per optar al premi en la categoria de sanitat.

Continua llegint ‘Play for Health guanyador dels premis asLAN en la categoria de sanitat’

Share

Reunió tècnica del projecte de telerehabilitació CuPiD

Al llarg de tota la setmana passada, va tenir lloc al Parc BIT una reunió tècnica entre diferents socis del projecte europeu CuPiD per definir les bases del sistema de telerehabilitació, per a pacients amb Parkinson, a desenvolupar.

urant les proves de definició de la plataforma de videojocs de CuPiD

L'equip de treball durant les proves de definició de la plataforma de videojocs de CuPiD

A la reunió, organitzada per la Fundació iBit, hi participaren membres de: l’Institut Suís de Tecnologia de la Universitat Federal de Zurich (ETHZ), la Universitat Catòlica de Lovaina (KUL), la Universitat de Bolonya (UNIBO) i de l’àrea de salut de la Fundació iBit.

Continua llegint ‘Reunió tècnica del projecte de telerehabilitació CuPiD’

Share

P4H finalista a la convocatòria dels premis @ASLAN

El projecte Play for Health (P4H) ha estat seleccionat com a finalista en la Categoria Sanitat de la “IV Convocatoria de Premios @asLAN a Administraciones y Organismos Públicos” organitzada per la Asociación de Proveedores de Red, Internet y Telecomunicaciones (@asLAN). Aquesta convocatòria té com objectiu donar a conèixer i premiar experiències d’èxit en l’Administració Pública Espanyola en l’aplicació i l’ús de les TIC.

Continua llegint ‘P4H finalista a la convocatòria dels premis @ASLAN’

Share

Inauguració HiLab

El passat dia 14 de desembre de 2011, el Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació i la Consellera de Salut del Govern de les Illes Balears van visitar el Health Innovation Laboratori, ubicat a l’Hospital Son Llatzer, per procedir a la inauguració oficial del Health Innovation Laboratori (HiLab).

Els orígens del HiLab es remunten a l’any 2008, quan la Fundació IBIT i el Servei de Telerehabilitació de l’Hospital Son Llatzer, van començar a treballar conjuntament per aplicar les TIC als processos assistencials de rehabilitació, amb un objectiu molt clar, possibilitar que els pacients puguin realitzar part de la rehabilitació des de casa seva.

Continua llegint ‘Inauguració HiLab’

Share

Actes de difussió de Play for Health

La setmana passada varen tenir lloc dos actes de difussió on vam presentar Play for Health.

El dilluns 14 va tenir lloc la presentació del projecte dins el Cicle de Jornades Formatives sobre Tendències en Medicina organitzades pel Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. La presentació va despertar interès entre els assistents.

Des del punt de vista funcional es van plantejar nous models d’organitzar la prestació de serveis de rehabilitació, combinant l’ús de l’eina Play for Health amb els tractaments actuals i introduïnt nous actors en la prescripció de les teràpies, com per exemple els metges dels centres de primària. Això permetria descongestionar els serveis de rehabilitació dels hospitals i alhora contribuiria a la sostenibilitat del sistema.

Continua llegint ‘Actes de difussió de Play for Health’

Share

CuPiD Kick Off meeting: una reunión de arranque de un proyecto financiado por la Comisión Europea

Los días 10, 11 y 12 de Octubre se celebró la primera reunión del proyecto CuPiD “Closed-loop system for personalized and at-home rehabilitation of people with Parkinson’s Disease” (sistema de bucle cerrado para la rehabilitación personalizada y en el domicilio para personas con la enfermedad de Parkinson) en la sede del coordinador del proyecto, la Universidad de Bolonia, Italia. Como bien su nombre indica, el proyecto trata de proveer de una solución de telerehabilitación personalizada a los enfermos de Parkinson desde su propio domicilio.

 Kick-Off meeting

El Kick-Off meeting es un encuentro entre los responsables y representantes de las entidades que formarán parte del nuevo proyecto para analizar su alcance y discutir los aspectos que se desarrollarán conjuntamente.

En él se inauguró oficialmente el proyecto. En nuestro caso, fue además una primera toma de contacto con los socios, ya que sólo habíamos intercambiado con ellos conversaciones telefónicas y emails.

En primer lugar, cada socio presentó su organización y sus principales actividades, centrándose en las experiencias relevantes para CuPiD. Luego, se presentaron los distintos paquetes de trabajo y se planificaron las próximas actividades a realizar ya en el marco del proyecto.

Continua llegint ‘CuPiD Kick Off meeting: una reunión de arranque de un proyecto financiado por la Comisión Europea’

Share

Resultados de la valorización de la tecnología P4H

Como ya hemos mencionado en el post anterior “Innocash: un programa per valoritzar i madurar resultats d’I+D”, la Fundación Genoma España nos ha concedido una ayuda para la realización de un estudio de valorización de la tecnología P4H. Innocash es un programa de valoración y transferencia de tecnología a través de la identificación de las acciones de desarrollo necesarias para lograr un producto o servicio innovador y con expectativas reales de mercado.

Para la valorización, una consultora experta realiza un informe llamado Dossier tecnológico. Luego, éste se promociona través del Escaparate Tecnológico Innocash para facilitar intercambios tecnológicos y ayudar a la comercialización de la tecnología.

Nuestro Dossier de valorización ha sido desarrollado por la consultora Kimbcn Knowledge innovation market, que es una fundación sin ánimo de lucro que tiene entre sus fundadores la Cámara de Comercio de Barcelona. En el dossier se ha realizado: Continua llegint ‘Resultados de la valorización de la tecnología P4H’

Share

Play for Health: estudi clínic amb pacients afectats d’ICTUS Cerebral

Fins ara la feina feta sobre la plataforma Play for Health ha estat encaminada a construir recursos tecnològics per rehabilitar determinats dèficits funcionals dels pacients mitjançant videojocs. Hem desenvolupat una plataforma, la tecnologia de base, per poder desenvolupar jocs, programar teràpies i fer-ne un seguiment. Hem desplegat la tecnologia a l’Hospital Son Llatzer, a l’Hospital de Manacor i a la residència de persones majors de l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) de Felanitx. Hem començat a aplicar la teràpia a pacients i n’hem recollit les dades resultat de la seva utilització.

Ara però, hem entrat en una nova fase, la de provar a través d’un estudi clínic que els pacients que segueixen les teràpies desenvolupades sobre Play for Health milloren els seus dèficits funcionals.

Continua llegint ‘Play for Health: estudi clínic amb pacients afectats d’ICTUS Cerebral’

Share

P4H i bases de dades XML natives

En qualsevol àmbit imaginable, hi ha realitats que estan condemnades a entendre’s o col·laborar.
La generalització en l’ús de les tecnologies XML (eXtensible Markup Language) per a l’intercanvi d’informació entre diferents plataformes i per a l’administració de les pròpies dades, i el fet que les bases de dades són una part fonamental de qualsevol organització, han provocat l’aparició d’una generació de bases de dades, encara en procés d’investigació i desenvolupament, que en el futur poden ser una alternativa a les tradicionals bases de dades relacionals.

Aquestes bases de dades, conegudes amb el nom de bases de dades XML natives, es diferencien de les anteriors en la forma d’emmagatzemar la informació, de tal forma que en lloc d’emmagatzemar dades atòmiques, com puguin ser un nom o un DNI, el que s’emmagatzema són documents estructurats XML.

Continua llegint ‘P4H i bases de dades XML natives’

Share

Unitat de proves de l’Hospital de Manacor

El Servei de Rehabilitació de l’Hospital de Manacor està integrat al HiLab com a unitat de proves, amb l’objectiu de provar la tecnologia Play for Health i aportar el seu coneixement en la realització de millores i canvis a la tecnologia.

Durant la passada setmana varem concloure la fase d’instal·lació de la tecnologia. Amb això, la unitat de proves de Manacor queda totalment operativa.

A partir d’ara s’obre un període de proves, d’aproximadament dues setmanes, per què els terapeutes es familiaritzin amb l’eina, comencin a treballar amb ella y detectin possibles errors de funcionament. Llavors, una vegada finalitzada aquesta etapa, començarem a recollir els resultats de l’activitat realitzada amb els pacients.

La primera impressió ha estat bona. Els terapeutes han acollit la tecnologia amb interès i ens consta que ja n’hi ha hagut algun que l’ha provada amb algun pacient, amb resultats satisfactoris.

En aquesta instal·lació hem intentat comprar el mínim hardware possible i reutilitzar al màxim el que ja tenien a l’hospital. Per això hem utilitzat hardware divers que ja hi havia per l’hospital facilitat pel servei d’informàtica, en concret: un ordinador de propòsit general, uns comandaments d’una Wii que ja tenien al servei de rehabilitació, una tarja gràfica diferent a la que solem utilitzar i una pantalla de televisió de diferent marca i dimensions a les habituals. Pel que fa a la pista de ball i el sensor Kinect, ha sigut el propi hospital qui s’ha encarregat de comprar-ho.

Continua llegint ‘Unitat de proves de l’Hospital de Manacor’

Share