Pràctiques de Sistemes per a persones en atur.

Aquestes setmanes estem realitzant formació a alumnes en pràctiques a Sistemes.

Concretament s’estan impartint diferents mòduls in situde pràctiques professionals no laborals amb una durada de 100 hores pels alumnes del programa formatiu corresponent a l’especialitat “Programador de Sistemas“.

Aquesta  formació està adreçada prioritàriament a treballadores i treballadors . . . → Continua llegint: Pràctiques de Sistemes per a persones en atur.

Share